Deltagandet i ABB:s Särskilda utdelningsförfarande år 2001


2001-03-19 -- Drygt 53 600 aktieägare i ABB Ltd deltar i ABB:s Särskilda utdelningsförfarande. Det motsvarar cirka 90 procent av antalet direktregistrerade aktieägare hos VPC och 77 procent av det totala antalet ABB Ltd-aktier, registrerade hos VPC.

Det Särskilda utdelningsförfarandet innebär att ABB:s aktieägare med skatterättsligt hemvist i Sverige och som har sina aktier registrerade hos VPC erhåller utdelning utan avdrag för schweizisk källskatt. Utdelningen beskattas istället enligt svenska regler.

För varje aktie i ABB Ltd erhåller de aktieägare som deltar i utdelningsförfarandet tillfälligt en aktie i ABB Ltd utan rätt till utdelning (ABB Ltd U) samt en särskild utdelningsrätt (SR). I samband med utdelningen registreras de ursprungliga aktierna i ABB Ltd åter på aktieägarnas VP-konton. Utbetalning av utdelningen i det Särskilda utdelningsförfarandet beräknas ske den 2 april 2001.

ABB Ltd U-aktien är, parallellt med ABB Ltd-aktien, föremål för handel på A-listan vid OM Stockholmsbörsen under perioden 19-26 mars 2001. ABB Ltd U-aktien betecknas ABB U och har ISIN-koden SE 0000625568. Ingen handel kommer att ske med utdelningsrätten (SR) då denna inte kan överlåtas.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 bda61f7ef6e10758c1256a150037f522