ABB och Ki Consulting i samarbete kring Industrial IT

2002-06-04 - ABB och Ki Consulting har inlett ett samarbete där Ki Consulting är en partner vid integrering av system och produkter inom ramen för ABB:s koncept IndustrialIT. Företagen kommer att erbjuda produkter och lösningar som sömlöst integrerar kundernas produktions- och affärssystem i realtid, med syfte att optimera kundernas affärsprocesser.

Utvecklar mobila integrationslösningar för industrin

"Ki Consulting är en ledande integratör av mobila lösningar och affärssystem samt har ett djupt kunnande inom telekom," säger Hans Holmström, affärsområdeschef för IndustrialIT inom ABB. "Genom partnerskapet med Ki Consulting stärker ABB sitt erbjudande inom mobila lösningar kopplat till IndustrialIT."

"Vår kunskap inom integration med bland annat affärssystem och vår expertkompetens inom telekom- och kommunikationslösningar kommer att skapa konkurrenskraftiga lösningar för våra och ABB:s kunder," säger Lars Richter, försäljningsdirektör på Ki Consulting. "Speciellt ser vi många synergier där vår unika telekomkompetens inom till exempel mobilitet, tillförlitliga system och komplex systemintegration kommer till nytta."

IndustrialIT - en struktur för informationshantering baserat på en öppen industristandard - syftar till att sömlöst integrera automations- och affärssystem i en och samma realtidsbaserade arkitektur. Kärnan i konceptet är plattformen Aspect Integrator Platform, som i sig både är en integrations-plattform och en utvecklingsmiljö.

ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB har 152 000 medarbetare i mer än 100 länder.

Ki Consulting and Solutions AB är ett av Sveriges största telekom- och IT-konsultföretag med cirka 950 anställda på fem orter runt om i landet:. Ki Consulting har specialiserat sig på helhetslösningar inom telekom och integration. Ki Consulting ingår i Telefos-koncernen vars moderbolag, Telefos AB, ägs av Industri Kapital 2000-fonden till 51 procent och av Telia till 49 procent.

För mer information kontakta:
Thomas Björklund
ABB Automation Technology Products AB
Tel. 070-255 9945
thomas.e.bjorklund@se.abb.com

Lars Richter
Ki Consulting and Solutions AB
Tel. 070-547 4630
Lars.Richter@kiconsulting.se

Senast uppdaterad 2002-06-04
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 bd3ae1f48ba4a741c1256bce00280fb6