ABB och Tetra Pak utvecklar gemensamt ny programvara för automation

2002-05-14 -- Tetra Pak och ABB utökar sitt samarbete och ska gemensamt utveckla en automationslösning för processanläggningar, baserad på den nya ABB- plattformen Industrial IT. Den nya lösningen, baserad på sviten Industrial IT för flytande livsmedel, svarar väl mot de ökande kraven på anpassningsbarhet och flexibilitet inom industrin för livsmedel och drycker.

Företagen ska också samarbeta inom lösningar för inköps- och
leverantörshantering samt för spårbarhet av produkter baserade på ABB:s
Operations Management System (driftstyrning). Genom detta avtal kommer
Tetra Pak att öka sin verksamhetsbas inom automationsområdet, utöver
företagets existerande plattform Tetra PlantMaster. Det gör det möjligt
att bättre betjäna nuvarande och potentiella kunder inom marknaden för
flytande livsmedel.

Sam Strömersten, vd för Tetra Pak Processsing Systems säger, "Denna
överenskommelse ligger helt i linje med Tetra Paks strategi att leverera
totala produktionslösningar där anläggningsautomation spelar en
huvudroll. ABB blir nu en prioriterad leverantör av mjukvara för
anläggningsautomation och företagets teknik blir ett värdefullt
komplement till vår existerande portfölj med automationslösningar."

Bruce Loxton, chef för ABB:s affärsområde Telecom and Product
Manufacturing Industries säger, "Ett nära samarbete med en ledande
leverantör av processutrustning kommer att väsentligt öka ABB:s
affärsmöjligheter inom detta område."

I syfte att öka Tetra Paks kompetens och kapacitet inom området
konstruktion och projektering för automationslösningar kommer omkring 50 ABB-medarbetare i Sverige, Danmark och Irland att gå över till Tetra
Pak. ABB och Tetra Pak tittar också på möjligheterna att ytterligare
utöka samarbetet till andra länder.

Rolf Kronholm, ABB:s kundansvarige för Tetra Pak säger, "Denna nya
affär, tillsammans med det existerande samarbetsavtalet för
robotautomation, ger oss en bred bas för att betydligt utöka våra
affärer med Tetra Pak."

För eventuella frågor hänvisas till:
ABB: Rolf Kronholm, ABB Group Account Manager, telefon 040 550757,
mobiltelefon 0705 38 75 80, epost: rolf.kronholm@se.abb.com
Tetra Pak: Jörgen Haglind, Informationsdirektör, telefon 046 36 46 10,
mobiltelefon 0708 36 46 10, epost: jorgen.haglind@tetrapak.com

Bakgrundsinformation

Tetra Pak är en av världens ledande leverantörer av tillverknings- och
förpackningssystem för flytande livsmedel. Tetra Pak är verksamt inom
fler än 165 länder och har 20 150 anställda samt en omsättning på mer än
7 miljarder EUR.

ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik.
Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för
energiföretag och industrier. ABB har 152 000 medarbetare i mer än 100
länder.


Senast uppdaterad 2002-05-15
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 b93d2b1819e58933c1256bba003b39f3