800 kV UHVDC

Ludvika 14 november 2006
Bilder för media

Ladda ned bilden Download image
Stora Teknikpriset 2008 tilldelades ABB som utvecklat den nya teknik som höjer spänningen vid likströmsöverföringar till 800 kilovolt UHVDC (Ultra High Voltage Direct Current). Pristagarna är Urban Åström, Gunnar Flisberg, Mats Berglund och Gunnar Asplund. Saknas bland pristagarna gör Ralf Hartings.

Ladda ned bilden Download image
För transformatorer har en mock-up byggts upp för att simulera de delar i transformatorn som påkänns med de höga DC-spänningrana. Här är transformatorn under prov.

For the transformer, a mock-up was built to simulate the parts of the transformer subject to high DC voltages. The photo shows the transformer during tests.


Ladda ned bilden Download image
Per Haugland, Divisionschef för ABB Power Systems, tillika platschef för ABB: verksamheter i Ludvika.

Per Haugland, Head of division Power Systems in Sweden and globally responible for the HVDC business within ABB.


Ladda ned bilden Download image
Väggenomföring. Ett av huvudsyftena med projektet var att utveckla en genomföring för 800 kV. En prototyp har tillverkats och typprovats. Bilden visar en väggenomföring vid provning på STRI.

One of the main aims of the project was to develop a new transformer and a new bushing for 800 kV.Prototype bushings were produced and type-tested.


Ladda ned bilden Download image
Testanläggningen för 800 kilovolt likström är den första i världen som kan testa 800 kV, och med det tar ABB det tredje historiska steget i utvecklingen av sin spjutspetsteknik högspänd likström (HVDC).

The testing facility in Ludvika, Sweden will allow long-term testing of direct current (DC) rated at 800 kilovolts (kV), marking another first for ABB, which pioneered high-voltage direct current (HVDC) systems more than 50 years ago.


Ladda ned bilden Download image
Överslag. Nya modeller för beräkning av isoleravstånd har utvecklats. Omfattande prover har genomförts på extremt höga, aldrig tidigare provade spänningar. Här urladdas en blixt med över 2 000 000 volt. Blixtarnas längd är över tio meter.

New calculation models to assess the required insulation gaps have been developed. Extensive tests were done at extremely high, previously untried voltages. The picture shows a discharge flash at over 2 million volts. These flashes are more than ten meters long.


Ladda ned bilden Download image
Ludvika är inte bara ABB:s utan hela världens centrum för kraftteknik. Vid sjön Väsman ligger såväl ABB:s som det oberoende forskningslaboratoriet STRI:s anläggningar.


Ladda ned bilden Download image
Vid forskarbyn High Voltage Valley i Ludvika bedrivs forskning inom området elektrisk kraftöverföring. Konceptet bygger på samverkan mellan akademiska lärosäten och industrin, och ska genom sin attraktivitet locka till sig de främsta forskarna inom området. Exempel på delaktiga lärosäten är Chalmers Tekniska Högskola och Uppsala Universitet.


Senast uppdaterad 2008-05-09
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 b84dd9ea6fcaedf0c125722600343366