ABB lanserar Powerformer Light


2001-04-10 -- ABB lanserar Powerformer Light för generatortillämpningar inom gas-och ångturbinanläggningar. Powerformer Light har utvecklats parallellt med världens första högspänningsmotor, Motorformer, som presenterades i början av februari. Powerformer Light minskar anläggningens energiförluster med cirka 25 procent, har klara miljöfördelar och en positiv inverkan på kraftnätet.

Powerformer Light tillverkas och marknadsförs av ABB i Västerås. Det är en lösning för 4-poliga generatorer i det lägre effektområdet. Generatorn kan dimensioneras för spänningar upp till 150 kV och ansluts direkt till högspänningsnätet utan mellanliggande transformator.

Livscykelanalyserna visar på klara miljöfördelar. Högre systemverkningsgrad och lägre förluster minskar förbrukningen av energi och därmed naturresurser. Statorlindningen är epoxifri och merparten av materialen som används i generatorn kan enkelt återvinnas när den en gång tas ur bruk. Oljefyllda transformatorer kan tas bort och därmed försvinner även brandrisken samt den riskfyllda hanteringen av olja.

Powerformer Light bygger på den nyskapande kabelteknologi, skyddad av drygt 200 patentansökningar, som introducerades för roterande maskiner 1998, när högspänningsgeneratorn Powerformer lanserades. Powerformer är ett generatorkoncept i det högre effektområdet och tillverkas och marknadsförs av Alstom Power på licens från ABB.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 b5bb2c034dd06814c1256a2a003f1fd6