2005 års ABB-stipendiater i produktionsteknik utsedda

2005-08-30 – Jens von Axelson (doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan) och Peter Almström (nybliven teknologie doktor vid Chalmers Tekniska Högskola) har tilldelats årets stipendier ur Alde Nilssons ABB-stiftelse för sina insatser inom produktionsteknisk forskning. De får vardera 50 000 kronor.

Alde Nilssons ABB-stiftelse ska genom stipendier stimulera forskning inom det produktionstekniska området vid de tekniska högskolorna i Sverige. Alde Nilsson var i många år vice verkställande direktör med ansvar för produktion inom Asea, nuvarande ABB. Vid 70-årsdagen hedrades han genom inrättandet av stiftelsen, som bär hans namn.


Jens von Axelson studerar i sin forskning produktion i små och medelstora företag och då speciellt hur dessa kan ta till sig kunskap och moderna metoder som ger konkurrenskraftig produktion. ”Transfer of production knowledge to small and mediumsize enterprises” är titeln på hans licentiatavhandling.Peter Almström forskar kring produktionssystem och speciellt hur dessa utvecklas. Han har tillämpat metoder från produktutveckling och mjukvaruutveckling för att åstadkomma enhetliga och heltäckande kravspecifikationer för utveckling av produktionssystem. Almströms forskning visar att sådana kravspecifikationer ger mycket effektiva resultat.

Utdelningen av stipendierna sker den 22 november i samband med Tvärkontakt.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 103 000 medarbetare.


ABB AB
Christine Gunnarsson, presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com
ABB AB
Thomas Edström
Tel: +46 21-32 53 56
thomas.edstrom@se.abb.com

Senast uppdaterad 2005-09-09
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 b4439a419f972b1bc1257077003bf277