Viktiga händelser inom ABB Sverige 2003

2004-02-19 - Kommentar till den svenska verksamheten (uppgifter enligt dagens verksamhet)

ABB Sverige redovisar för 2003 en beställningsingång på 18 630 MSEK. Räknat på nuvarande verksamhet är detta 1 886 MSEK lägre än 2002, vilket har sin förklaring i den svaga marknaden vad gäller stora projekt inom kraftteknik. Beställningsingången från utlandet uppgick till 14 053 MSEK (2002: 15 570 MSEK).

Intäkterna ökade med 1,8 procent till 21 623 MSEK (2002: 21 237 MSEK) samtidigt som antalet medarbetare sjönk från 11 066 (2002-12-31) till 10 044 (2003-12-31).

Ett bättre, trimmat ABB
Under 2003 har den målmedvetna fokuseringen på två kärndivisioner fått genomslag. Divisionerna Power Technologies, PT (kraftteknik) och Automation Technologies, AT (automationsteknik) är etablerade och vi har kunnat dra nytta av den förenklade strukturen i form av kraftigt sänkta kostnader.

I slutet på året annonserades ytterligare förenklingar inom den globala PT- och AT-strukturen där fler affärsområden slogs ihop. Detta genomförs också i Sverige vilket innebär att vi idag har 2 divisioner och 9 affärsområden jämfört med som mest 6 divisioner och 23 affärsområden i början av 2002.

Ytterligare ett steg i renodlingen av kärnverksamheten var försäljningen av Building Systems (byggnadssystem) som blev klar under 2003. Omkring 2 900 medarbetare berördes i Sverige. Likaså annonserades avyttringen av Business Systems, ABB:s interna leverantör av IT-tjänster. Målet är att försäljningen ska vara klar under andra kvartalet 2004.

Step Change på rätt väg
ABB presenterade under hösten 2002 ett globalt program, kallat Step Change, med syfte att stärka ABB:s konkurrenskraft genom att minska kostnaderna med motsvarande 4 procent av intäkterna under 18 månader, med start den 1 januari 2003.

Step Change-programmet har drivits framgångsrikt i Sverige och lett till stora produktivitetsökningar samt förbättrad lönsamhet. Det ursprungliga målet för Step Change i Sverige var 1 miljard kronor i kostnadssänkning. Till och med årsskiftet 2003/2004 hade kostnaderna sänkts med 1,3 miljarder kronor och ambitionsnivån för programmet, som löper fram till och med juni 2004, har höjts till cirka 1,8 miljarder kronor.

Arbetet har genomförts decentraliserat ute i de olika enheterna och har engagerat många. Under 2003 startades cirka 240 Step Change-projekt vilka i sin tur består av över 1 000 delprojekt eller aktiviteter. De flesta enheterna ligger i dag, på eller över sina mål.

Uppskattningen av antalet reducerade jobb under programmet var 1 000 stycken. Redan vid utgången av 2003 var antalet reducerade jobb 925 och omstruktureringskostnaderna lägre än beräknat.
Fokus för 2004 är ytterligare produktivitetsutveckling, framför allt på tjänstemannasidan. Dessutom är målsättningen att säkerställa en långsiktig, väl fungerande verksamhetsutveckling inom samtliga enheter.
Förutom kostnadssänkningen ska Step Change leda till en bestående kulturförändring som även fortsättningsvis baseras på enkelhet, öppenhet och tydligt ansvar.


Forskningen - ett prioriterat område
Satsningen på forskning och utveckling är oförändrat hög och ett prioriterat område inom ABB-koncernen. Innovationsintensiteten är stor, i vissa fall handlar det om banbrytande uppfinningar, i andra fall om kundunika innovationer.

ABB:s forskning bedrivs över hela världen och har ett starkt fotfäste i svenska ABB som har globalt ansvar för många områden, både inom kraft och automation. Corporate Research i Västerås är ett av ABB:s forskningscenter i världen med cirka 200 forskare som representerar ett 20-tal nationaliteter.


Power Technologies
Beställningsingång: 8 152 MSEK
Intäkter: 11 938 MSEK
Antal medarbetare: 4 000

Större projekt och händelser under 2003

 • Den lägre beställningsingången 2003 jämfört med 2002 beror på en fortsatt mycket svag marknad vad gäller stora projekt. Några projekt har flyttats fram eller lagts på is men ABB har däremot inte förlorat några marknadsandelar. Bedömningen är att det finns ett uppdämt behov av investeringar, vilket gör att vi ser positivt på de kommande åren. Avsaknaden av större projekt kompenserades till viss del av en ökning i beställningsingång på produkter.
 • ABB:s enhet för högspänningsapparater har lanserat två nya produkter med en teknologi som har stora fördelar för kunderna. Det nya trepoliga motordonet Motor Drive, MD300, är en revolution i brytarteknologi.
 • ABB har även utvecklat en torr kondensator för växelström. Kraftkondensatorn innehåller ingen vätska vilket innebär ökad säkerhet och miljöfördelar. Den nya kondensatorn, Dry Q, är ett koncept som anses uppfylla framtidens krav redan idag.
 • Kraftsystemkonceptet FACTS (ökar transmissionskapaciteten i befintliga överföringar) fortsätter att gå bra. Bland annat tecknades ett kontrakt värt 90 MUSD för att förbättra kraftöverföringen i Saudi-Arabien. Projektet drivs från Västerås som är centrum för FACTS-teknologin inom ABB.
 • Troll A är ett HVDC Light®-projekt som är under leverans till Statoils oljeplattform utanför Norges kust. Det är världens första HVDC Light®-anläggning som levereras till en oljeplattform. Jämfört med konventionella system så spar konceptet både vikt och utrymme på plattformen. Två Motorformer på 40 megawatt kommer att driva kompressorer på plattformen, med tillhörande utrustning, och kommer att drivas av el som överförs från land. Denna konfiguration säkrar att det inte kommer ut miljöskadliga utsläpp från plattformen.
 • ABB har levererat ett komplett överföringssystem för högspänd likström, HVDC Light®, till undervattenslänken Cross Sound Cable som förbättrar tillförlitlighet på kraftförsörjningen i Connecticuts kraftnät, samtidigt som den förser Long Island, New York, med välbehövlig elektricitet. Efter det stora strömavbrottet i augusti 2003 var kabeln en stor del av framgången i att få igång strömmen till hundratusentals kunder på Long Island.
 • HVDC-länken Three Gorges i Kina är ett av de största projekten i HVDC-historien. Kina är den i särklass största HVDC-marknaden och man planerar att bygga ett tiotal jättelänkar fram till 2015. ABB har fått två stora beställningar och tror på ytterligare affärer.


Automation Technologies
Beställningsingång: 12 872 MSEK
Intäkter: 12 938 MSEK
Antal medarbetare: 5 500

Större projekt och händelser under 2003
 • När det gäller utvecklingen av nästa version av plattformen Industrial IT har ABB nyligen passerat en milstolpe med System 800xA. Det är en mycket stor satsning vilket möjliggör att Industrial IT kan säljas till fler kundsegment än tidigare. Satsningen tillför också ny produktivitetshöjande funktionalitet för alla industrier, inte minst för kemi-, läkemedels- och livsmedelsindustrin.
 • En annan nyhet är mjukstartaren PST som kommunicerar på minst elva språk. Kina och Ryssland är stora marknader för produkten. Nyheter hos mjukstartaren är användarvänlig display och knappsats istället för manuellt vred. Det behövs heller inga krångliga koder för att installera och använda den.
 • Kina och Ryssland är även stora marknader för Minerals/Metals and Mining. Vi har bland annat tagit hem ett kontrakt till Zhangjiagang i Kina. Ordervärdet är cirka 170 MSEK. ABB levererar också gruvspel för cirka 40 MSEK till en av världens största guldfyndigheter, gruvan Telfer i Australien.
 • ABB har fått en beställning för ett nytt driftstödsystem till LKAB:s anrikningsverk och kulsinterverk i Svappavaara. Ordersumman för det totala projektet inklusive optionerna omfattar cirka 120 MSEK.
 • ABB:s industrirobot har firat 30 år under 2003. Vi har nu en unik "bank" av erfarenheter att ösa ur och den nya robotgenerationen med IRB 7600 i spetsen bekräftar vår inriktning. Robotarna är starkare, smidigare och mer mångfacetterade än någonsin.

Fakta om ABB Sverige
I Sverige har ABB 10 000 medarbetare och finns på 50 orter. I Sverige är företaget en ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. Stora verksamhetsorter är Västerås, med drygt 5 000 medarbetare, och Ludvika med cirka 2 400 medarbetare. Med ABB Business Centers på tio orter i Sverige erbjuder ABB ökat kundvärde genom lokal närvaro.

Ledningsgruppen i Sverige består av Sten Jakobsson, vd för ABB Sverige och chef för division AT, Per Haugland, chef för division PT, Harriet Piscator, finansdirektör, Lena Eliasson, personaldirektör och Ingalill Östman, informationsdirektör.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 115 000 medarbetare runt om i världen.

Senast uppdaterad 2004-02-20
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 b2d21f44b56d4f13c1256e3f0038599b