Förhandlingarna vid Figeholm

2005-11-04 – Vid förhandlingar hos ABB i Figeholm om att inrangera verksamheten i Teknikavtalet Metall har Pappers under pågående förhandlingar varslat om strejk innan ens frågan hunnit diskuteras.

”Det är beklagligt att agerandet från Pappers sida inriktas på förbundets organisationsintressen i stället för att förhandla om en inrangering på ett för medarbetarna gynnsamt sätt”, säger Henrik Ericsson, platschef på ABB i Figeholm.

ABB Power Technologies AB har sedan många år varit medlem i Teknikarbetsgivarna och därmed tillämpat Teknikavtalet Metall. En tvist uppstod våren 2004 mellan Pappers och ABB Power Technologies AB avseende enheten Figeholm i fråga om kollektivavtalsbundenhet för tiden efter årsskiftet 2003/2004. I en skiljedom, 2005-08-18, fastställdes att Teknikavtalet Metall ska gälla för verksamheten i Figeholm.

ABB har i överläggningar med Pappers framhållit att företagets avsikt är att följa utslaget i skiljedomen samt vedertagna spelregler. ABB varken kan eller vill påverka den fackliga organisationstillhörigheten. Målsättningen är att komma överens om ett avtal som innebär lönevillkor i linje med dagens avtal. Företagets analys visar att villkoren för medarbetarna vid tillämpning av Teknikavtalet Metall sammantaget till och med är bättre än det rådande avtalet.

Vi kan tyvärr konstatera att Pappers hittills inte visat intresse av att diskutera den praktiska lösningen för ett gemensamt avtal utifrån skiljedomens beslut. Teknikarbetsgivarna och ABB vill lösa den uppkomna situationen inom ramen för Industriavtalet.

Vår förhoppning är att en överenskommelse med Pappers ska komma till stånd utan att verksamheten i Figeholm skadas.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 103 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
ABB AB
Ingalill Östman
Tel: 021-32 32 32
E-post: press@se.abb.com

Senast uppdaterad 2005-11-04
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 aede91041aed685fc12570af004e7b9e