ABB får beställning på övervakningssystem från Sydkraft


2001-05-09 -- ABB har fått en beställning värd drygt 40 miljoner kronor från Sydkraft Elnät på ett system för driftövervakning. Sammanlagt ska 19 befintliga övervakningssystem inom Sydkraft Elnäts områden Syd, Mälardalen och Nord bytas ut mot ett integrerat system baserat på ABB:s koncept Industriell IT. Leveransen skall vara slutförd i april 2003.

Helhetslösning baserat på Industriell IT säkrar eltillgängligheten

ABB:s åtagande omfattar ett nytt system för driftövervakning av elnätet, där befintlig kommunikationsstruktur utnyttjas. Funktioner för avbrottshantering, till exempel planering och avisering samt felanalys och rapportering, medför en koppling till Sydkrafts affärssystem. Hanteringen av geografisk information om distributionsnätet innebär också en integration med befintliga kart- och nätinformationssystem.

”Det nya driftövervakningssystemet kommer att utgöra en generell IT-plattform för mera än drift av elnäten. Tillsammans med Sydkraftkoncernens nya affärssystem blir det därmed också en hörnsten i Affärsområde Distributions IT-miljö” säger Bengt-Tore Sondh, Sydkrafts beställarombud.

Sydkraft eftersträvar en flexibel driftledning vilket ställer stora krav på kommunikation med andra IT-system. Det nya systemet från ABB medger detta och är av särskild betydelse eftersom Sydkraft planerar en expansion från 600 000 till totalt 2 000 000 kunder.

Det nya systemet underlättar bland annat avsevärt lokaliseringen av fel. Därmed minskar tiden för elavbrott hos kunderna och kunder, myndigheter och media kan snabbt ges riktig information.

”Utvecklingen av funktioner för driftövervakning går snabbt och kundkraven utvecklas ständigt. En framgångsfaktor för ABB är att vi har en stor egen kompetens och att vi genom den kan erbjuda kostnadseffektiva individuella kundlösningar baserade på våra standardprodukter. Vi erbjuder det absolut senaste inom Industriell IT för eldistributionsföretag”, säger Kjell Gustafsson, divisionschef på ABB Automation Systems.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 ac67b84974c2dc1fc1256a4700294155