Så funkar det!

Många av ABB:s produkter har stor betydelse för vårt vardagsliv och för vårt samhälle. Utan kraftnät med transformatorer, ställverk och övervakningssystem skulle vi till exempel stå ganska hjälplösa. Och vad skulle moderna industrier göra utan processtyrning eller industrirobotar?

ABB:s tekniker har skapat effektiva och energibesparande produkter och utvecklingen fortsätter. Miljöfrågorna har blivit allt viktigare; produkterna ska tillverkas, fungera och skrotas med minsta möjliga påverkan.

Men hur funkar det? Här berättar vi om tekniken bakom några av ABB:s produkter och anläggningar.

Energikällor

Elnätet

Elnätet

Elnätet överför elströmmen från kraftverken till användare i industrier, städer och byar.

Solenergi

Solenergi

Solenergin kan tillvaratas för elproduktion på två helt skilda sätt.

Vattenkraft

Vattenkraft

Omvandlar vattnets kraft till el genom vattenkraftverket och generatorn.

Vindkraft

Vindkraft

Det som behövs för att producera och transportera vindkraftsel in i kraftnätet.

Vindkraftlänkar till havs

Vindkraftlänkar till havs

Att tryggt överföra el från havsbaserade vindkraftparker till land.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt

  Broschyr

  seabb361 c494897c0ba3ef29c12579a40059d758