ABB:s aktieägare återväljer styrelsen

2004-05-18 – På ABB-koncernens bolagsstämma idag godkände ABB:s aktieägare omval av styrelsen för ytterligare en mandatperiod på ett år.

Aktieägarna röstade med överväldigande majoritet till förmån för återval av styrelsen, som består av åtta medlemmar från sex länder. Styrelsen meddelade innan bolagsstämman att om den omväljs skulle den åter utnämna Jürgen Dormann som ordförande och Jacob Wallenberg som samordnande ledamot (Lead Director).

Vid stämman upprepade Dormann ABB:s utsikt för 2004 och de tidigare kommunicerade finansiella målen för 2005.

Aktieägarna godkände också med överväldigande majoritet övriga ärenden på agendan, inklusive årsredovisning, koncernbokslut och årsbokslut för 2003.

Totalt var 1 087 aktieägare närvarande på bolagsstämman, som representerade 49 procent av det totala aktiekapitalet som var berättigade att rösta.

Senast uppdaterad 2004-05-18
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 a8d9fa14ea4fcf44c1256e98003c76a9