Billerud AB Gruvöns Bruk investerar i Industrial IT från ABB för ökad produktion av vit liner

2002-04-16 -- ABB har fått beställning på ny automationsutrustning för ombyggnad av pappersmaskin PM4 hos Billerud AB Gruvöns Bruk. Maskinen skall byggas om från produktion av säckpapper till produktion av främst vit liner och högkvalitativt kraftpapper.

I beställningen ingår ett styrsystem med 6 st Operate IT samt ett kvalitetssystem för mätning av ytvikt, fukt och tjocklek. Operate IT knyter ihop all nödvändig information till operatören för att kunna köra och bevaka pappersmaskinen samt utföra åtgärder vid eventuellt larm. För att underlätta underhållet ingår integration med dokumenthanteringssystemet och ett kameraövervakningssystem där kameror är placerade på strategiska platser i maskinen för att kunna se vad som är fel vid ett eventuellt larm.

För att kunna snabba upp produktionen ytterligare och höja kvaliteten på papperet kommer en ånglåda från ABB att installeras. Denna påverkar vattnets viskositet vilket gör det lättare att pressa bort vattnet från papperet. Torrhalten höjs vilket medför att torkningen kan gå snabbare och en produktionsökning på ca 5-8% kan uppnås.

Leveransen ingår i en investering där Billerud satsar på att tillgodose de allt mer ökade kundkraven på vit liner. Med den nya uppgraderingen av PM4 kommer man att öka kapaciteten på maskinen från nuvarande 85 000 ton till drygt 100 000 ton. Ombyggnaden planeras vara genomförd hösten 2002.

Senast uppdaterad 2002-04-16
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 a7bebf3c843edc43c1256b9d004052a7