Historik kring HVDC

Allmänt om kraftöverföring
Under 1800-talet senare del började elektriciteten få betydelse i vårt samhälle. 1879 uppfann Edison glödlampan och några år senare introducerades trefas växelspänning samtidigt på flera platser i världen. En av platserna var Hellsjön utanför Ludvika där dåvarande ASEA byggde en av de första överföringarna i världen.

Därefter har trefas växelspänning under en lång tid varit det dominerande alternativet för långväga elektrisk transmission. I figur 1 framgår hur utvecklingen lett till ökande spänning och därmed ökade möjligheter till större och längre effektöverföring.


Efter införandet av 765 kV 1968 har inte någon ytterligare höjning gjorts för kommersiella system. Ett antal provledningar på 1 000 och 1 200 kV har byggts men beslutet har hittills varit att ligga kvar på 765 kV som den högsta spänningen.

Den överförda effekten med de levererade växelspänningssystemen steg i motsvarande grad. Dock begränsas den överförda effekten för växelspänningssystemen av krav på driftssäkerhet och spänningsstabilitet. För 400 kV överföringar är idag den normala kapaciteten 600 MW och för 765 kV system 2 000 MW.

Ett normalt AC transmissionssystem på 400 kV och uppåt har normalt ett ställverk i de punkter man vill tappa av eller på kraft. Ställverket består av bland annat transformatorer för att transformera upp spänningen. För längre linjer ( över300 km) brukar man normalt också installera kondensatorer längs linjen för att kunna hålla uppe spänningen längs linjen och få ned förlusterna.

Likspänning
I slutet av 1800-talet stod en strid mellan anhängarna för växelström resp. likström. Denna vanns av växelströmsanhängarna, men det fanns trots det en del tidiga likströmsöverföringar, bl. a. René Thurys "Moutiers - Lyon" -överföring från 1906. De tidiga likströmsöverföringarna använde sig av likströmsgeneratorer och likströmsmotorer. De var inte konkurrenskraftiga i längden.
Högspänd likström för transmissionsändamål började utvecklas på nytt på mitten av 20-talet. Den var baserat på omvandling av växelström till likström. I andra ändan av likströmsöverföringen skedde en omvandling av växelström. Den första kommersiella överföringen levererades 1954 av ASEA för överföring mellan svaenska fastlandet och Gotland.

Det finns ett antal typiska skillnader mellan växelspänning och likspänning:

 • Förlusterna i linjen är signifikant lägre för likspänning. För en överföring på 2 000 km ger 800 kV likspänning cirka 5 % linjeförluster medan motsvarande förluster för 765 kV växelspänning är ungefär det dubbla, 10 %.
 • Kostnaden för kraftledningen är lägre för likspänning för överföring av jämförbara effekter. För en likspänningsöverföring på 6 000 MW, 2 000 km krävs en kraftledning med två hängande ledare. Motsvarande överföring med 765 kV växelspänning kräver tre kraftledningar med vardera tre hängande ledare
 • Vid användning av likspänning kan flödet i kraftledningen kontrolleras. Detta ger stabilitet till transmissionsnätet och förhindrar kaskaderande strömavbrott liknande de vi haft i Europa och USA de senaste åren.
 • Likspänning kräver omformarstationer i varje ände på kraftledningen vilket gör att korta kraftledningar med likspänning blir förhållandevis kostsamma.

Sedan Gotlandsöverföringen 1954 har ASEA/ABB varit ledande inom området. Spännings- och effektnivåer har successivt höjts vilket framgår av figur 2 nedan:För mer information kontakta:
ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef
Phone: +46 (0)21-32 32 32
press@se.abb.com

Senast uppdaterad 2011-03-15
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 a5d0251d58a0ce4bc125722600302a54