ABB inleder återköp av aktier


2001-03-29 -- ABB har inlett det återköpsprogram av sex miljoner ABB Ltd-aktier för annullering, som godkändes på bolagsstämman 20 mars 2001.

Sex miljoner aktier motsvarar två procent av aktiekapitalet

Aktierna motsvarar ungefär två procent av företagets totala aktiekapital. Återköpsprogrammet är en del i ABB:s åtagande att skapa mer värde för aktieägarna.

Aktieåterköpen ska ske exklusivt på börsen i Schweiz (SWX Swiss Exchange). Där upprättas en andra handelsplats speciellt för detta ändamål, där ABB är den enda köparen. Aktieägare som önskar sälja sina aktier kan därför göra dem tillgängliga för företaget (med syfte att genomföra kapitalreduktion), eller sälja dem på den vanliga handelsplatsen på SWX Swiss Exchange.

Aktieägare bör känna till att all försäljning via den speciella handelsplatsen är föremål för schweizisk reavinstskatt på 35 procent, som dras på skillnaden mellan försäljningspris och aktiens nominella värde.

Aktieägare som bor i Schwiez är under särskilda villkor berättigade till återbetalning av reavinstskatten. Aktieägare som bor utanför Schweiz kan begära återbetalning i enlighet med tillämpliga dubbelbeskattningsavtal.

ABB anlitar Credit Suisse First Boston för återköpen.

ABB betjänar tillverknings-, process och konsumentvaruindustrin samt energi-, olje- och gassektorn genom 160 000 medarbetare i mer än 100 länder.


  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 9fec9539cf33c3bcc1256a1d00505c51