ABB tar hem ett kontrakt värt cirka 75 miljoner kronor för kablar till Burbo Bank vindkraftpark i England

ABB i Karlskrona levererar 36 kV sjökabel som ska binda samman turbinerna i den havsbaserade vindkraftparken och transportera 90 MW 6.5 km in till kusten.

2005-12-12 - ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem ett kontrakt värt cirka 75 miljoner kronor från SeaScape Energy Ltd. för att leverera sjökabel till vindkraftparken Burbo Bank utanför Liverpool. SeaScape Energy Ltd., som ägs av Elsam Kraft A/S (Danmark), har fått uppdraget av ägaren enXco och ska påbörja arbetet våren 2006.

“England satsar stort på förnyelsebar energi och flera vindkraftprojekt planeras. Denna typ av sjökablar är en av våra specialiteter och vi har levererat kabel till liknande installationer i andra länder där vindkraften byggs ut. Vi ser ordern som ett erkännande på vår konkurrenskraft,” säger Hans-Åke Jönsson, produktområdeschef för High Voltage Cables i Karlskrona.

ABB i Karlskrona ska leverera 40 km plastisolerad (PEX) 36 kV sjökabel med integrerad optofiber för övervakning och kontroll. Kabeln kommer att länka samman 25 vindkraftverk på vardera 3,6 MW och transportera strömmen 6,5 km in till kusten. Vindkraftparken förväntas producera 315 GWh per år vilket är tillräckligt för att klara strömförsörjningen till 75000 hushåll.

ABB kommer även att ansvara för installation och provning. Projektet är planerat att avslutas i slutet av 2007.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 103 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
ABB AB
Christine Gunnarsson
Tel: 021-32 32 32
E-post: press@se.abb.com
ABB Power Technologies AB
Hans-Åke Jönsson
Tel: 0455 - 556 00
hans-ake.jonsson@se.abb.com

Senast uppdaterad 2005-12-12
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 9cbac396edff8265c12570d5003db24d