ABB utser ny chef för kundcentrerade elektroniska affärer


2001-03-08 -- ABB utsåg i dag Greg Scheu till företagets högste ansvarig för elektroniska affärer med uppdrag att vidareutveckla och genomföra en kundcentrerad strategi för elektronisk affärsverksamhet och skapa arenor för samarbetshandel.

”Köp och försäljning över Internet utgör redan en integrerad del av vår affärsverksamhet,” säger Jörgen Centerman, ABB:s vd och koncernchef. ”Men att verkligen skapa mervärde för kunden ligger bortom transaktionsmomentet. Det innebär att kundanpassa informationen och skapa samhörigheter på nätet som engagerar kunder och leverantörer i en unik dialog med företaget – det vi kallar samarbetshandel.”

Centerman säger att Scheu, 39, har en bred erfarenhet av strategi och implementering inom elektroniska affärer genom sin tidigare roll som vd och koncernchef för SourceAlliance, ett amerikanskt företag för industriella marknadsplatser för elektriska produkter och Internetlösningar. Scheu bar huvudansvaret för att sammanföra ungefär 400 tillverkare och 1 200 distributörer i ett globalt nätverk.

”Jag ser verkligen fram emot denna uppgift inom ABB,” säger Greg Scheu, ”Företaget har föresatt sig att förverkliga en kundcentrerad strategi för elektroniska affärer och cirka 30 procent av standardprodukterna är redan tillgängliga via Internet. Mitt jobb blir att utveckla detta till nästa nivå genom att snabbare utöka företagets Internetnärvaro och genom att bygga en företagsövergripande arena för samarbetshandel som gör det enklare för kunderna att göra affärer med ABB.

Scheu ska rapportera till Andrew Eriksson, vice vd och medlem i koncernledningen med ansvar för Koncernprocesser, och Jouko Karvinen, vice vd och medlem i koncernledningen med ansvar för Automationsprodukter.

Flera andra medarbetare från SourceAlliance ansluter sig till ABB för att jobba tillsammans med Scheu. De inkluderar Charles Dougherty, tidigare utvecklingschef för Source Alliance, och Tim Walsh, tidigare vice finanschef för SourceAlliance.

ABB betjänar tillverknings-, process och konsumentvaruindustrin samt energi-, olje- och gassektorn med 160 000 medarbetare i mer än 100 länder.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 9c52819de858a6dfc1256a09003116ed