ABB vinner flera kontrakt på flexibla AC-lösningar värda 25 miljoner US-dollar

2003-06-26 - ABB, världsledande inom kraft- och automationsteknologi, har fått tre separata kontrakt till ett totalt värde av 25 miljoner US-dollar. Kontrakten gäller leverans och installation av FACTS-(Flexibla AC transmissionsystemlösningar) anläggningar till kraftbolag i USA och Australien.

FACTS-teknologier ökar överföringskapaciteten i elkraftsystem

Ett av kontrakten har ett värde av cirka 13 miljoner US-dollar och erhölls från det australiensiska kraftbolaget TransGrid, på en 330 kV SVC (Statisk Var-kompensator) för sammankopplingen av New South Wales och Queensland. ABB har sedan tidigare levererat två SVC:er till PowerLink, för en annan del av denna viktiga förbindelse. Den senaste SVC:n kommer att installeras i kopplingsstationen Sydney West för att ge snabb spänningsstabilisering i transmissionssystemet som förser Sydney och New South Wales med elektricitet, speciellt vid oförutsedda händelser i kraftsystemet. Projektet är ett totalåtagande och planeras vara klart under juli 2004.

De två amerikanska kontrakten är tillsammans värda cirka 12 miljoner US-dollar, och båda är uppgraderingar av existerande seriekompenseringsanläggningar - en annan FACTS-teknologi. Det ena kontraktet erhölls av Idaho Power, och gäller utbyte och uppgradering av en existerande anläggning i deras 345 kV-system i Goshens kopplingsstation. Anläggningen är vital för att öka överföringsförmågan mellan genererings- och lastområden i USA:s västra delar.

Det andra amerikanska kontraktet skrevs med Nevada Power Company och gäller utbyte och uppgradering av en existerande 500 kV seriekompenseringsanläggning i McCulloughs kopplingsstation i närheten av Las Vegas. Utöver apparatleverans och anläggningsarbete för den nya installationen, ingår också nedmontering och bortforsling av den existerande anläggningen. Den nya installationen kommer att kraftigt öka kapaciteten på överföringen till Los Angeles-området.

Den gemensamma faktorn för dessa två projekt är att, på ett kostnadseffektivt sätt, förbättra inmatningen av elektrisk effekt till lastområden i västra USA. Projekten planeras klara innan lasttoppen sommaren 2004.

Statisk Var-kompensering (SVC) och seriekompensering är delar av en grupp av flera teknologier, gemensamt kallad FACTS. Dessa teknologier möjliggör för kraftbolag att öka överföringskapaciteten på existerande transmissionssystem, och dessutom bibehålla eller öka marginalen som krävs för stabilitet i elkraftsystemet. ABB är världsledande i det växande FACTS-området, med 39 kontrakt till ett värde av 470 miljoner US-dollar under de tre senaste åren.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknologi som möjliggör för kraft- och industrikunder att förbättra prestanda samtidigt som miljöpåverkan minskar. ABB-gruppen är verksamma i 100 länder och har cirka 135,000 anställda.

Senast uppdaterad 2003-06-26
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 9a8388079cd04b55c1256d51004328e9