ABB får beställning på styrsystem till Holmen Paper


2001-02-27 -- ABB har fått beställning på styr- och drivutrustning för Hallsta Pappersbruks nya pappersmaskin. Beställningen, värd cirka 60 miljoner kronor, ingår i Holmen Papers stora investering för att tillgodose ökade kundkrav på tidningspapper för fack- och veckotidningar, bilagor och reklamblad. Genom att byta ut den 35 år gamla pappersmaskinen PM11 ökas kapaciteten från 115 000 ton till 400 000 ton per år. Holmen Paper blir därmed ägare till Europas största pappersmaskin för journalpapper.

Ny teknik underlättar kapacitetsökning för journalpapper i Hallsta Pappersbruk

I beställningen ingår ny teknik för att minimera utrymmesbehov och investeringskostnader för luftevakueringssystem. I drivpaketet ingår också nya processmotorer med högre verkningsgrad för minskad energiförbrukning och lägre ljudnivå. Styrsystemet är baserat på ABB:s nya mjukvaruplattform, Industriell IT.

”Vattenkylningen gör att utrymmesbehovet minskas avsevärt och vi kan delvis utnyttja befintliga elrum för den nya utrustningen, vilket tillsammans med den lägre ljudnivån varit avgörande faktorer,” säger Martin Nordberg, elprojektledare på Hallsta Pappersbruk. ”Den nya styrsystemsplattformen för drivsystem är naturligtvis också en intressant fördel.”

ABB hjälper pappers- och massaindustrin att producera papper med högsta tänkbara kvalitet, hög produktionskapacitet och minimal miljöpåverkan. Produktiviteten och kvaliteten i anläggningar förbättras kostnadseffektivt med helhetslösningar baserade på kunskap om kundens processer.

ABB betjänar tillverknings-, process och konsumentvaruindustrin samt energi-, olje- och gassektorn med 160 000 medarbetare i mer än 100 länder.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 9a6dadeb7149dad4c1256a00002bec28