Kabelprojektet Estlink är lanserat

ABB levererar sin unika HVDC Light-teknik till kraftlänk mellan Finland och Estland

2005-04-29 - En stor kraftöverföringslänk mellan Finland och Estland lanserades formellt idag, på en signeringsceremoni i Estlands huvudstad Tallinn, mellan representanter från ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, och kunden Nordic Energy Link.


Per Haugland (t v), chef för ABB Sveriges division Power Technologies, och Marko Allikson, representant för Nordic Energy Link, gläds över den officiella starten på kabelprojektet Estlink. Foto: Nordic Energy Link.

Den 27 april gav den Europeiska Kommissionen klartecken för projektet genom att godkänna en dispens vilket innebär att Nordic Energy Link betalar för konstruktionskostnaderna istället för att addera kostnader till de nationella tarifferna av huvudelnäten. Dispensen är sedan förut godkänd av myndigheter som reglerar elmarknaden i Finland och Estland.

Estlink är cirka 100 kilometer lång, varav 75 kilometer är under vatten och resterande är underjordisk kabel (9 kilometer i Estland och 20 kilometer i Finland). Den bygger på ABB:s teknik för högspänd likström, HVDC Light, och länkar samman 330 kV-transformarstationen i Harku (Estland) med 400 kV-transformatorstationen i Espoo ( Finland).

Projektet har ett ordervärde för ABB på 110 miljoner dollar. "Projektet framhäver hur HVDC Ligh, ABB:s unika teknik för överföring med jord- och sjökabel, kan bidra till att expandera och stärka den europeiska elmarknaden", säger Peter Smits, chef för division Power Technologies. "HVDC Light-tekniken är framtidens teknik tillgänglig nu".

Estlink, den första sammanlänkningen mellan de baltiska och nordiska elmarknaderna, är en del av EU:s planer att utveckla sammanlänkningarna i Europa och ett viktigt steg för att effektivisera kraftsektorn.

"Undertecknandet av kontraktet markerar den officiella starten av projektet", säger Marko Allikson, representant för Nordic Energy Link och medlem i ledningsgruppen för Eesti Energia. "Detta nyckelprojekt är resultatet av flera års förhandlingar och betonar det lyckade samarbetet mellan baltiska och finska elkraftbolag".

Sammanlänkning mellan näten ökar driftsäkerheten och förebygger strömavbrott. EU främjar byggandet av sammanlänkningar för att skapa en enda integrerad elmarknad och för att öka elutbytet över gränserna. Sammanlänkningar ökar även konkurrenskraften hos den lokala industrin, samt gynnar konsumenten genom ökad konkurrens och sänkta elpriser.

ABB har förbundit sig att leverera denna högteknologi på rekordtid - i detta fall mindre än 20 månader. Projektet kommer att vara klart i slutet på 2006.

ABB:s kabelteknik har minimal miljöpåverkan eftersom den använder kompakta strömriktarstationer och oljefria lättviktskablar utan magnetfält.

Estlink kommer att förse den nordiska marknaden med el som genereras i de baltiska länderna. Omkring 2 TWh elektricitet kommer att transporteras via kabeln.

Tyngdpunken i projektet ligger först och främst i förbättrad säkerhet för elförsörjning för de baltiska staterna. Estlink möjliggör energiöverföring och erbjuder en alternativ inköpskanal för el för att täcka eventuella underskott i genereringskapaciteten.

Partner i Estlink-projektet är de tre baltiska elbolagen; Eesti Energia, Latvenergo, Lietuvos Energija och de finska elkraftsbolagen Pohjolan Voima och Helsinki Energia.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 102 000 medarbetare.


För mer information kontakta:

Pressavdelningen
ABB Sverige
Tel: 021-32 32 32
Fax: 021-18 69 57
press@se.abb.com

Senast uppdaterad 2005-05-31
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 98d7e8d74aa3b624c1256ff20053489f