ABB lägger verksamheten Financial Services under den nye finans- och ekonomichefen (CFO)

2002-03-12 – ABB lägger sin division Financial Services under den tillträdande ekonomi- och finanschefen (CFO) samt vice vd Peter Voser.

Voser, som började på ABB denna månad, får med omedelbar verkan ansvar för divisionens fyra affärsområden – Structured Finance, Equity Ventures, Treasury och Insurance. De övriga koncernfinansfunktionerna, Controlling, Corporate Finance & Taxes, Real Estate, Risk Management & Insurance och Value Services rapporterar redan till ekonomi- och finanschefen.

Från och med idag rapporterar även enheten Mergers and Acquisitions till ekonomi- och finanschefen.

”Mot bakgrund av det ökande behovet av nära samordning av våra funktioner och verksamheter inom det finansiella området har vi beslutat att lägga dem under ledning och styrning av CFO,” säger vd och koncernchefen Jörgen Centerman. ”Denna organisationsförändring kommer också att stärka den övergripande styrstrukturen.”

Verksamheten inom Financial Services ska fortsätta att rapportera som en division.

Jan Roxendal, som framgångsrikt lett ABB:s division Financial Services sedan 1991 och varit medlem av ABB:s koncernledning sedan 1998, har beslutat att lämna företaget men ska vara tillgänglig för en övergångsperiod om tre månader.

ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB har 155 000 medarbetare i mer än 100 länder.

Senast uppdaterad 2002-03-12
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 967692c1a2ae20ddc1256b7a003577d3