ABB får beställning värd 50 MUSD på kraftlänk i USA

2002-04-04-- ABB har fått en beställning värd 50 MUSD för att installera en HVDC-länk (kraftöverföringssystem med högspänd likström) mellan de östra och västra kraftnäten i USA..

Högspänningssystem ska öka överföringskapaciteten mellan kraftnät

Enligt kontraktet ska ABB konstruera, bygga och installera systemet som
länkar samman de båda kraftnäten. Projektet är ett samarbete mellan två
amerikanska kraftbolag: Basin Electric Power Cooperative i Bismarck,
North Dakota och Black Hills Power i Rapid City, South Dakota.

HVDC-systemet - kallat "Rapid City Tie" på grund av närheten till Rapid
City i South Dakota - kommer att öka kapaciteten för utbyte av högspänd
kraft mellan de två kraftnäten på 200 MW. Länken kommer att användas av
de bägge kraftbolagen för att möta ökande kraftbehov i sina respektive
marknader.

"Rapid City Tie visar hur kraftöverföringssystem med HVDC snabbt kan ge
en kraftkund ökad kapacitet," säger Richard Siudek, vice vd och chef för
ABB:s division Utilities. "I detta projekt utnyttjar vi ABB:s kunskap
för att leverera ett kostnadseffektivt system till Basin Electric Power
Corporation på bara 19 månader.

Rapid City Tie beräknas tas i kommersiell drift under oktober 2003.
Förutom att länken möjliggör kraftöverföring i öst-västlig riktning, så
kommer länken också att fungera som spännings- och frekvensstöd vid
störningar i vardera näten.

Växelspänningsnäten i östra och västra USA är inte synkrona, vilket
kräver speciell teknik för att de ska kunna sammanlänkas. ABB var först
med HVDC-teknologin - idag en välbeprövad teknik - för att integrera
asynkrona kraftnät. HVDC är den mest använda lösningen för att nå denna
typ av sammanlänkning. ABB Utilities, Power Systems, i Ludvika är
ansvarigt för kontraktet.

ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik.
Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för
energiföretag och industrier. ABB har 155 000 medarbetare i mer än 100
länder.

Senast uppdaterad 2002-04-04
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 908daa348ffde659c1256b9100564711