ABB utser Fred Kindle till ny koncernchef (CEO)

2004-02-27 - Styrelsen för ABB Ltd meddelade idag att Fred Kindle har utsetts till ABB:s nya koncernchef (CEO) från och med januari nästa år

Kindle, som för närvarande är högste chef för den Schweiz-baserade teknikkoncernen Sulzer AG, kommer att börja vid ABB redan den 1 september i år för att sedan träda in i rollen som vd och koncernchef i januari 2005.

I januari 2005 kommer den nuvarande koncernchefen Jürgen Dormann att återgå till att enbart vara styrelseordförande för ABB Ltd.

"Styrelsen är mycket nöjd med att Fred Kindle har accepterat den här utmanande och spännande uppgiften", säger Dormann. "Jag och mina kollegor i styrelsen är övertygade om att han kommer att stå för rätt ledarskap och vi ser fram emot att arbeta med honom".

Hans utnämning har under det senaste året föregåtts av en grundlig sökning och utvärdering av ett antal externa och interna kandidater till rollen som koncernchef, säger ABB.

Kindle säger: "Jag ser fram emot min nya uppgift vid ABB. Kunnandet och engagemanget hos medarbetarna inom ABB, kännedomen om varumärket och företagets starka globala marknadsposition utgör en förträfflig grund för en spännande och framgångsrik framtid".

Som koncernchef för Sulzer AG ledde Kindle företaget genom en omfattande strategisk omstrukturering. Han kommer att vara kvar vid sitt nuvarande företag fram till mitten av 2004.

Kindle, 44, har arbetat på Sulzer AG sedan 1992. Under 1999 blev han ansvarig för Sulzer Industries, innan han två år senare utsågs till koncernchef för Sulzer AG. Han valdes in i styrelsen under 2003.

Innan tiden på Sulzer var han under fyra år konsult vid McKinsey i New York och Zürich, han arbetade även vid teknikföretaget Hilti AG. Han har dubbelt medborgarskap i Schweiz respektive Liechtenstein.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 115 000 medarbetare.

Senast uppdaterad 2004-03-17
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 8eb11bd2ced960dcc1256e470029852e