ABB tar hem ett betydande kontrakt för raffinaderiet Thai Oil

Modernisering och nybyggnad vid Sriracha-anläggningen kommer att överstiga 100 miljoner dollar

2005-10-03 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelade idag att man tagit hem ett kontrakt värt mer än 100 miljoner dollar från Thai Oil Public Company Ltd. för att modernisera nuvarande anläggningar och installera nya produktionsenheter vid Srirachas oljeraffinaderi vid kusten i Thailand.

Sriracha-raffinaderiet är det största enskilda raffinaderiet och en av de mest komplexa anläggningarna för oljeframställning i Thailand, med en total kapacitet på 220 000 fat per dag. Anläggningen ligger cirka 100 kilometer sydöst om Bangkok.

”Det här projektet understryker vår förmåga att kombinera automation, el- och energitekniker i integrerade lösningar för kunder”, säger Dinesh Paliwal chef för division Automation Technologies. ”De här lösningarna kommer att hjälpa kunden att förbättra prestandan och nå nya mål”.

ABB kommer att modernisera en destillationsanläggning för råolja vid raffinaderiet för att öka kapaciteten från 16 000 till 24 000 ton per dag och modernisera tillhörande utrustning. Dessutom kommer ABB att installera två nya processenheter som används för att ta bort svavelföreningar från rökgasångor och rening av fotogen – inklusive uppgradering av el- och automationssystem.

Specialister från ABB:s olje- och gasverksamhet i Italien kommer att leda projektet under en period av 23 månader, som börjar med en noggrann planering av driftsuppehållet för att balansera arbetsbördan och minimera anläggningens stängningstid.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 103 000 medarbetare.


För mer information kontakta:

Media Relations

ABB Corporate Communications, Zurich
Wolfram Eberhardt
Tel: +41 43 317 6568
Fax: +41 43 317 7958
E-post: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations

Switzerland: Tel. +41 43 317 3804
Sweden: Tel.+46 21 325 719
USA: Tel +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

Senast uppdaterad 2005-11-03
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 8d7629356788dee5c125708f0032a371