ABB får beställning värd 14 MUSD på att uppgradera kraftnät i Irland


2001-05-21 -- ABB har fått en beställning värd cirka 14 MUSD (cirka 140 MSEK) på att bygga ut och uppgradera kraftnätet i och runt Dublin, Irland. Projektet är en del i Irlands plan för infrastrukturutveckling och har som mål att göra landet till ett europeiskt nav av för elektroniska affärer och andra verksamheter på frammarsch.

Projekt del i strategisk plan för att göra Irland till ett europeiskt nav för elektroniska affärer

En första beställning på fyra transformatorstationer kom från Irlands nationella kraftbolag (Electricity Supply Board, ESB). I partnerskap med ESB ska ABB börja uppgradera nätet med 110-kilovolts (kV) och 20-kV transformatorstationer i Dublin-området.

”Vår erfarenhet inom utrustning och övervaknings- och styrsystem för kraftnät, kombinerat med vår erfarenhet av avreglerade marknader runt om i världen, gör det möjligt för oss att leverera mycket tillförlitliga lösningar som gör kraftbolag mer konkurrenskraftiga,” säger Richard Siudek, vice vd och ansvarig för ABB:s division Energi. ”Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på tillförlitlig kraftförsörjning, drivet inte bara av avregleringen utan också behoven inom infrastruktur för elektroniska affärer.”

Under det senaste decenniet har högteknologiska företag dragits till Irland, lockade av ett investerings- och teknikvänligt företagsklimat, bredbandstillgång till Internet och en god tillgång på högutbildad arbetskraft. Förutom att stödja nästa generation infrastruktur för kraftöverföring på Irland håller ESB på att anpassa sig till avregleringen av den irländska kraftbranschen, där tillförlitlighet och kostnadseffektivitet är nycklar till framgång.

ABB ska bygga in sitt mest avancerade system för nätövervakning och styrning i projektet för uppgradering av transformatorstationerna.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 8b22043308473122c1256a53002b1ebd