ABB redovisar stabila framsteg under andra kvartalet

Tvåsiffrig ökning av EBIT

Kostnadsbesparingsprogram ger besparingar på 160 MUSD

Nettovinsten belastades av avvecklad verksamhet
och kapitalförluster från avyttringar

Kärndivisionernas kassaflöde från rörelsen var 381 MUSD

2003-07-29 – Ett starkt resultat av ABB:s kärndivisioner Power Technologies och Automation Technologies ökade företagets resultat före räntenetto och skatter under andra kvartalet med 14 procent (11 procent i lokala valutor). Kärndivisionernas kassaflöde från rörelsen förbättrades och företaget sänkte åter kostnaderna samtidigt som marginalerna ökade. Förluster i avvecklad verksamhet och kapitalförluster från avyttringar bidrog till en nettoförlust på 55 MUSD.

”Vi rör oss helt klart i rätt riktning”, säger Jürgen Dormann, ABB:s ordförande och koncernchef. ”Vi nådde stabila framsteg i resultat, marginaler och kassaflöde i våra kärndivisioner och har stadigt minskat vår kostnadsbas. Det återstår hårt arbete, men vårt företag är nu i mycket bättre skick än det var för ett år sedan.”

Fortsatt tillväxt i Asien och inom serviceverksamheten uppvägde delvis minskade investeringar i en rad kundbranscher och svag efterfrågan i Nord- och Sydamerika. ”Vi höll intäkterna stabila trots svåra marknadsvillkor under kvartalet och förväntar högre beställningsingång och intäkter under andra halvåret”, säger Dormann. ”Därför står vi fast vid våra mål.”

Företaget tog ytterligare ett steg mot en uppgörelse i asbestfrågan med ett positivt domslut i en amerikansk konkursdomstol den 10 juli. Företaget fortsatte sitt avyttringsprogram som syftar till att minska den totala skulden till omkring 6,5 miljarder USD vid slutet av året.

Läs hela rapporten
(PDF-dokument)

ABB-koncernens resultat för andra kvartalet 2003 - ABB redovisar stabila framsteg under andra kvartalet

Finansiell information Första halvåret 2003

Ytterligare information
Pressmeddelandet och en OH-presentation av resultatet för andra kvartalet 2003 finns tillgängliga på www.abb.com/news och Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations från och med den 29 juli 2003.

ABB håller en telefonkonferens för journalister i dag 10.00. Deltagare ska ringa +41 91 610 5600 (från Europa exklusive Sverige), 08-506 921 05 (från Sverige) eller +1 866 291 4166 (från USA). Linjerna öppnar 15 minuter innan konferensen börjar.

En inspelning finns tillgänglig en timme efter att telefonkonferensen har avslutats och under ytterligare 72 timmar. Numren är +41 91 612 4330 (från Europa) eller +1 412 858 1440 (från USA). För att lyssna, tryck in koden 086 och avsluta med #.

En telefonkonferens för analytiker och investerare är planerad att hållas 15.00. Deltagare ska ringa +41 91 610 5600 (från Europa) eller +1 412 858 4600 (från USA). Deltagare uppmanas att ringa 10 minuter innan telefonkonferensen börjar.

En inspelning finns tillgänglig en timme efter att telefonkonferensen har avslutats och under ytterligare 72 timmar. Numren är +41 91 612 4330 (från Europa) eller +1 412 858 1440 (från USA). För att lyssna, tryck in koden 744 och avsluta med #.

Nästa rapporteringsdatum under 2003 är 28 oktober (tredje kvartalet).

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i cirka 100 länder och har ungefär 133 000 medarbetare runt om i världen.

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden som inbegriper risker och osäkerheter vilka kan göra att de faktiska resultaten avviker. Dessa uttalanden baseras på nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser om världsekonomin, ekonomin i de regioner och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltd:s verksamhetsområden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser är vanligen identifierbara i uttalanden som innehåller ord som t.ex. ”väntar”, ”anser”, ”räknar med” eller liknande uttryck. Viktiga faktorer som kan få de faktiska resultaten att markant avvika från dessa förväntningar inkluderar, bland annat, ekonomin och marknaderna i de geografiska områden och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd:s verksamheter, marknadens mottagande av nya produkter och tjänster, förändringar av regleringar, räntor, förändringar av valutakurser samt andra faktorer som kan tas upp från tid till annan när det gäller ABB:s rapportering till US Securities and Exchange Commission. Även om ABB Ltd tror att förväntningar som avspeglas i sådana framåtsyftande uttalanden är grundade på förnuftiga antaganden kan företaget inte ge några garantier för att dessa förväntningar kommer att uppnås.


Senast uppdaterad 2009-04-15
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 86bf9bf62e58d84bc1256d72001b3ce3