ABB tar engångskostnad på 470 MUSD för asbestrelaterade skadeståndsanspråk

2002-01-30 – ABB meddelade idag efter sin årliga genomgång av asbestrelaterade skadeståndsanspråk mot Combustion Engineering, ett dotterbolag i USA, att företaget avsätter 470 MUSD (cirka 5 miljarder kronor) av resultatet 2001 för att öka sina avsättningar relaterade till asbest.

Negativt resultat förväntas av ABB-koncernen för året 2001

”Efter vår grundliga årliga genomgång av asbestfrågan har vi beslutat att öka vår avsättning med ytterligare 470 MUSD av resultatet 2001 och vi räknar med ett negativt resultat för ABB-koncernen 2001,” säger ABB:s vd och koncernchef Jörgen Centerman. ABB kommer att presentera sitt resultat för 2001 den 13 februari.

Med engångskostnaden ökar ABB sin avsättning för asbestrelaterade skadeståndskrav från 590 MUSD vid utgången av 2000 till ungefär 940 MUSD. Det belopp som beräknas återbetalas via försäkringar var ungefär 150 MUSD vid utgången av 2001, en minskning från omkring 160 MUSD vid slutet av 2000.

Antalet nya skadeståndsanspråk mot Combustion Engineering ökade från 39 000 under 2000 till 55 000 under 2001. Som en följd av de ökade ersättningsanspråken har Combustion Engineering ökat sina ansträngningar att identifiera vilka skadeståndsanspråk som är berättigade och vilka som inte verkar vara det.

De relevanta skadeståndsanspråken görs upp i godo. De anspråk som inte är relevanta, vilka verkar öka markant, bestrids. Av det skälet minskade antalet ersättningsanspråk som gjordes upp i godo från 34 000 under 2000 till 27 000 under 2001. Den genomsnittliga ersättningen som betalades ut ökade från
4 833 USD under 2000 till 6 069 under 2001.

Vid utgången av 2001 fanns ungefär 94 000 skadeståndsanspråk mot Combustion Engineering jämfört med ungefär 66 000 vid utgången av 2000.

ABB meddelar att 136 MUSD betalades ut i uppgörelser under 2001 jämfört med 125 MUSD under 2000 och tillägger att man förväntar sig att ungefär 43 MUSD ersätts från försäkringsgivare för de utbetalade ersättningarna under 2001 (2000: 48 MUSD).

Skadeståndsanspråken i USA kommer från påstådd exponering av asbest i produkter levererade innan mitten av 1970-talet av Combustion Engineering, ett företag som ABB förvärvade 1990. Asbest är en naturlig mineralfiber som var vanligt förekommande fram till 1970-talet, då det framkom att exponering av asbest kunde leda till vissa sjukdomar.

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden som inbegriper risker och osäkerheter vilka kan göra att de faktiska resultaten avviker. Dessa uttalanden baseras på nuvarande förväntningar, uppskattningar och prognoser om världsekonomin, ekonomin i de regioner och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltd och ABB Ltds verksamhetsområden. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser är vanligen identifierbara i uttalanden som innehåller ord som t.ex. ”väntar”, “tror”, “räknar med” eller liknande uttryck. Viktiga faktorer som kan få de faktiska resultaten att markant avvika från dessa förväntningar inkluderar, bland annat, ekonomin och marknaderna i de geografiska områden och branscher som är viktiga marknader för ABB Ltds verksamheter, marknadens mottagande av nya produkter och tjänster, förändringar av regleringar, räntor samt förändringar av valutakurser. Även om ABB Ltd tror att förväntningar som avspeglas i sådana framåtsyftande uttalanden är grundade på förnuftiga antaganden kan företaget inte ge några garantier för att dessa förväntningar kommer att uppnås.

Senast uppdaterad 2002-01-30
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 848c26557adbaab8c1256b510023151b