Europeiska kommissionen undersöker prissamarbete i gasisolerad ställverksverksamhet

2004-05-13 – ABB meddelade idag att den Europeiska kommissionen har inlett en undersökning mot misstänkta konkurrenshämmande aktiviteter utövade av företag som är aktiva inom verksamheten gasisolerade högspänningsställverk (GIS).

ABB-lokaler ej med bland de som undersöks

ABB säger att den Europeiska kommissionens Directorate-General for Competition utfört undersökningar i lokaler på företag inblandade i GIS-verksamhet. ABB säger att man medverkar fullt ut med undersökningen, och tillade att ingen av dess lokaler undersökts.

Företaget säger att under en intern revision upptäckts det att vissa ABB-anställda – tillsammans med anställda från andra företag verksamma inom GIS-sektorn – varit inblandade i konkurrenshämmande aktivitet. ABB kontaktade myndigheterna för att uppmärksamma dem på dessa aktiviteter och stödjer nu myndigheterna för att återställa effektiv konkurrens.

ABB tror på rättvis och öppen konkurrens på marknader runtom i världen, och ABB-företag och anställda är inte tillåtna under några som helst omständigheter att engagera sig i konkurrenshämmande aktiviteter.

ABB utövar nolltolerans när det gäller olagligt eller oetiskt uppträdande, och företaget säger att åtgärder vidtas mot varje anställd som varit inblandad i konkurrenshämmande utövande.

“Företagets kunder, anställda och andra intressenter har rätt att förvänta sig att ABB och dess medarbetare uppehåller och respekterar högsta standard när det gäller affärsetik”, säger Jürgen Dormann, ABB:s styrelseordförande och koncernchef.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 113 000 medarbetare runt om i världen.

Senast uppdaterad 2004-05-13
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 82bef4537724b9c6c1256e93005f80ce