ABB, Lernia, Metall och Skandia startar Svenska Kunskapshusen


2001-08-29 -- Nu startar ABB, Lernia, Metall och Skandia gemensamt bolaget Svenska Kunskapshusen AB med syfte att understödja ett livslångt lärande. De fyra organisationernas satsning på kompetensutveckling riktar sig både mot ungdomar och vuxna inom industrin och servicesektorn.

Svenska Kunskapshusen kommer från årsskiftet 2001/2002 att ta över ABB:s framgångsrika industrigymnasium i Västerås och Ludvika. Denna satsning på ungdomar visar bredden i bolaget, vars långsiktiga mål är att utveckla en modell för livslångt lärande.

”Vi har genom våra gymnasier i Ludvika och Västerås erfarenhet att utbilda elever under motto – Don’t teach me, let me learn!” säger Sten Jakobsson koncernansvarig för ABB i Sverige. ”Nu går vi vidare och tillämpar pedagogiken tillsammans med Metall, Lernia och Skandia i ett gemensamt företag för kompetensutveckling”.

Samhället förändras snabbt och det blir allt viktigare för vuxna att tänka på sin egen kompetensutveckling. Svenska Kunskapshusen utvecklar en effektiv metod för vidare-utbildning av vuxna, och bidrar därmed till att behålla konkurrenskraften i svenskt näringsliv.

”Grundutbildningen som vi fick under ungdomsåren räcker inte längre för vårt yrkes-verksamma liv. För att kunna möta en dynamisk samhällsutveckling måste vi ha möjlighet att vidareutbilda oss och byta arbete”, säger Ola Ramstedt, personaldirektör på Skandia.

”Kunskapshusen kommer att utveckla ett system för livslångt lärande som passar väl ihop med våra metoder för flexibelt lärande och individuellt anpassade utbildningar” säger Mats Påhlson tf VD för Lernia.

Verktyg för rådgivning, bland annat genom en kompetensportal på internet, utvärdering av befintliga, informella och formella kunskaper (sk validering) samt certifiering ska tas fram.

”Svenska Kunskapshusen ska bli ett konkret exempel på hur olika intressenter i Sverige kan samarbeta och därmed bidra till att skapa något värdefullt för både individen, företaget och hela samhället. Vår vision är att skapa utbildningar som håller världsklass och ett system för livslångt lärande”, säger Peter Forss, VD för Kunskapshusen, tidigare utredare på Metall.

Samarbetet mellan ABB, Lernia, Metall och Skandia ska ske i bolagsform med en liten och kostnadseffektiv organisation, ägd till lika delar av de fyra initiativtagarna.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 81ce5a3529c8d402c1256ab8002c1247