ABB:s aktieägare återväljer styrelsen

2005-05-12 - På ABB-koncernens bolagsstämma idag godkände ABB:s aktieägare omval av styrelsen för ytterligare en mandatperiod på ett år.

Aktieägarna röstade med överväldigande majoritet till förmån för återval av styrelsen, som består av åtta medlemmar från sex länder.

Aktieägarna godkände också med överväldigande majoritet övriga ärenden på agendan, inklusive årsredovisning, koncernbokslut och årsbokslut för 2004.

Totalt var 1 030 röstberättigade aktieägare närvarande på bolagsstämman, representerande 47,9 procent av det totala aktiekapitalet.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 102 000 medarbetare.


För mer information kontakta:

Media Relations
ABB Corporate Communications, Zurich
Thomas Schmidt,, Wolfram Eberhardt
Tel: +41 43 317 6568
Fax: +41 43 317 7958
media.relations@ch.abb.com
Investor Relations
Switzerland: Tel. +41 43 317 3804
Sweden: Tel.+46 21 325 719
USA: Tel +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

Senast uppdaterad 2005-05-31
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 81aac7158c471adbc1256fff00427825