ABB avslutar den juridiska granskningen av verksamheten för utvinning och produktion av olja och gas (Upstream) inom divisionen Oil, Gas and Petrochemicals

2004-07-07 - De viktigaste villkoren för försäljning av Upstream-verksamheten har fullföljts

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelar att man har avslutat den juridiska granskningen av verksamheten för utvinning av produktion av olja och gas (Upstream) inom divisionen Oil, Gas and Petrochemicals. Man har därmed uppfyllt viktiga tillträdesvillkor för försäljning av Upstream-verksamheten till ett privat finanskonsortium bestående av Candover Partners Ltd, 3i och JPMorgan Partners.

ABB och två av dess dotterbolag – ABB Vetco Gray Inc. och ABB Vetco Gray (UK) Ltd. – har idag tillsammans med Securities and Exchange Commission (SEC) och U.S Department of Justice (DoJ) slutfört de juridiska krav som härrör sig från ABB:s frivilliga avslöjande om vissa oegentliga betalningar som gjorts av tidigare medarbetare vid de två dotterbolagen.

ABB har tagit på sig en omfattande juridisk granskning av sin Upstream-verksamhet gemensamt med konsortiet och i fullt samarbete med DoJ och SEC. Som en del i avtalet med USA:s myndigheter kommer både ABB och Upstream-verksamheten att införa ytterligare förstärkta rutiner avsedda att upptäcka och förhindra framtida brott mot lagar avseende otillåtna betalningar.

ABB presenterade ett preliminärt överlåtelseavtal med Candover-gruppen i oktober 2003, vilket var villkorat av sedvanliga godkännanden, och innefattade krav på tillfredsställande slutförande av granskning av den juridiska efterlevnaden. Tillträdesvillkoren har nu uppfyllts, säger ABB.

Försäljningen berör ABB:s USA-baserade Vetco Gray-enhet och dess verksamhet ABB Offshore Systems med huvudkontor i Norge. Upstream-verksamheten finns i mer än 30 länder och 2003 hade verksamheten en omsättning på 1,7 miljarder US-dollar.

Avyttringen omfattar inte ABB Lummus Global, vars huvudsakliga verksamhet är förädling och raffinering (Downstream).

ABB Vetco Inc. i USA och ABB Vetco Gray Ltd. i England har erkänt sig skyldiga till brott mot Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) och betalat ett sammanlagt bötesbelopp på totalt 10,5 miljoner US-dollar. Dessutom kom ABB Ltd. överens med SEC om övriga juridiska krav som hänför sig till FCPA, inkluderande betalningen på 5,9 miljoner US-dollar avseende påstådda olagliga vinster.ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 113 000 medarbetare.  Senast uppdaterad 2004-07-07
   •   Avbryt
    • Twitter
    • Facebook
    • LinkedIn
    • Weibo
    • Skriv ut
    • e-post
   •   Avbryt
   seabb364 7efaed36670b4e49c1256eca0022f319