Alde Nilssons ABB-stiftelse har utsett 2003 års stipendiater

2003-09-05 - Thomas Grünberg (Kungliga Tekniska Högskolan), Kerstin Johansen (Linköpings Universitet), Björn Johansson (Chalmers Tekniska Högskola), Stefan Tangen (Kungliga Tekniska Högskolan) och Henrik Kihlman (Linköpings Universitet) har tilldelats årets Alde Nilsson-stipendier för sina insatser inom produktionsteknisk forskning.

Årets stipendier från Alde Nilssons ABB-stiftelse är fem stycken. Fyra stycken av de belönade forskarna har arbetat med olika delområden kring produktivitet. Den femte har forskat kring automatiserad produktion. De fyra produktivitetsforskarna har förutom egen forskning tidvis samarbetat över institutions- och högskolegränser, något som inte är vanligt och som bör uppmärksammas speciellt.

Thomas Grünberg får 25 000 kronor. Akademiskt är han knuten till Kungliga Tekniska Högskolan. Hans forskning handlar om metoder och verktyg för produktivitetsutveckling. En implementering av en produktivitetsmetod ska utvecklas och utvärderas.

Kerstin Johansen får 25 000 kronor. Akademiskt är hon knuten till Linköpings Universitet. Hennes forskning inriktas mot hur man tidigt under produktutvecklingen säkerställer produktionsvänlighet. Särskilt studeras samarbetet mellan flera företag med ansvar för olika delar av utveckling och produktion.

Björn Johansson får 25 000 kronor. Akademiskt är han knuten till Chalmers Tekniska Högskola. Forskningen han arbetar med syftar till produktivitetsförbättringar genom simulering och speciellt studeras Diskret Händelsestyrd Simulering.

Stefan Tangen får 25 000 kronor. Akademiskt är han knuten till Kungliga Tekniska Högskolan. Hans forskning syftar till industriellt användbara metoder att välja och utforma prestationsmått som underlag för produktivitetsförbättringar.

Henrik Kihlman får 25 000 kronor. Akademiskt är han knuten Linköpings Universitet. Hans forskning är fokuserad mot verktygsteknik och automatisering av produktion av låga volymer med relativt hög precision.

Stipendierna delas ut den 9 oktober
Stipendierna kommer att delas ut på Produktionsdagen under Tekniska Veckan i Älvsjö den 9 oktober med start kl 09.30. Stipendieutdelare är Stiftelsens ordförande Charlotte Brogren (forskningsdirektör för ABB i Sverige).

Alde Nilssons ABB-stiftelse ska genom stipendier stimulera forskning inom det produktionstekniska området vid de tekniska högskolorna i Sverige. Stipendierna är avsedda för forskare som vill fördjupa sina kunskaper inom områden som har, eller ser ut att kunna få betydelse, för en rationell verkstadsproduktion. Alde Nilsson var i många år vice verkställande direktör med ansvar för produktion i Asea, nuvarande ABB. Vid 70-årsdagen 1987 hedrades han genom inrättande av stiftelsen som bär hans namn.

Senast uppdaterad 2003-09-29
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 7b8b7ba0ff8c7a4cc1256db000339659