Värö sätter kursen för Södra som energiproducent

Södras massafabrik i Värö på hallandskusten har genom stora investeringar ställts om till att också vara kraft- och värmeproducent. Visar kursen när Södrakoncernen satsar på ökad energieffektivitet.

Sedan starten 1972 har de dagliga godstågen med pappersmassa på väg till Varbergs hamn varit det påtagliga beviset på Värö Bruks verksamhet. Men numera genererar bruket intäkter från två mindre synbara källor; el och hetvatten.

– Införandet av gröna elcertifikat var den stimulans som behövdes för att få fart på investeringarna i ökad elproduktion. Hos oss fanns en stor potential att utnyttja, säger underhållschef Ola Walin.

När bruket byggde en biologisk reningsanläggning för avloppsvatten 2001 passade man på att tillsammans med Varberg Energi investera i en fjärrvärmeutbyggnad.

Anläggningen levererar nu 110 GWh om året till Varberg två mil bort. Av detta är 100 GWh överskottsvärme från processen. Bruket värmer halva stan.
– Vi ersätter naturgas och olja och utbyggnaden fortsätter i en takt som överträffar prognoserna, summerar Ola Walin.

2002 togs en ny sodapanna för 670 miljoner kr togs i bruk, företagets största investering någonsin. Den var också förutsättning för den fortsatta energisatsningen.
– Det togs kloka beslut vid projekteringen. Pannan dimensionerades för högre ångtryck och en ny tvättpress för massan gör att mindre ånga går åt i indunstningen, säger Thomas Karlsson, anläggningschef.

Sedan ett år snurrar en ny turbin med 60 MW nominell effekt i turbinhallen. Fördelarna med höjt tryck och höjd temperatur i den nya sodapannan tas tillvara. Effektbehovet för produktionen i massafabriken är 39 MW, från att tidigare ha köpt in 6 MW kan nu 5-7 MW levereras till nätet.


För operatörerna Mats Hillman och Anders Wiman är det ABB:s System 800 xA som styr och övervakar processen. Layout och information på skärmarna har utformats efter driftpersonalens krav. ”Nu har vi bättre kontroll”, säger Anders Wiman.

20 år med ABB
Södra Cell Värö firar i år 20 år som kund inom området styr- och reglersystem från ABB. Installationer från tidigt 1990-tal används fortfarande, även om det nu är System 800 xA som gäller.

Södra Cell har utsett ABB till prioriterad leverantör av DCS-system till sina fem massabruk under tre år framåt.
– Ett glädjande och viktigt besked från en stor koncern, säger Hans Stenberg, ansvarig för ABB:s samlade försäljning till Södra.. Det bekräftar de långa och starka relationer vi har med Södra. För oss innebär beslutet förbättrade möjligheter att planera vår roll i Södra Cells investeringar framöver och bidra till höjd produktivitet och energieffektivitet.

Till den nya Skoda-turbinen levererade ABB styrsystem och instrumentering. Brukets operatörer bestämde hur de ville utforma informationen på sina skärmar. Anders Wiman var en av dem.
– Mer information och bättre kontroll, sammanfattar han övergången.

Förvandlingen från massaproducent till energiproducent drivs konsekvent inom hela Södra. På bruken i Blekinge och Småland sker samma typ av investeringar som i Värö för att sälja el och fjärrvärme. Massafabrikerna levererar nu cirka 300 GWh grön el per år.
– Lönsamheten i investeringarna är viktig. Vi har haft eleffektiviteten inskriven i våra projektinstruktioner sedan 1990-talet, och fick ett försprång på 5-10 år mot andra processindustrier, säger Thomas Karlsson.

Nästa stora projekt i Södrakoncernens energisatsning blir vindkraft. I första etappen finns planer på investeringar på 650 miljoner kr i 140 GWh årlig produktion.

Denna artikel hat tidigare publicerats i tidningen ABB Kunden nr 3/ 2007

Senast uppdaterad 2008-04-15
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Södra Cell Värö har gått från nettoförbrukare till nettoproducent av energi med ABB i en viktig roll för att optimera processerna. Längst fram sektionschef Erik Eliasson, och bakom honom anläggningschef Thomas Karlsson, ABB:s kundansvarige Hans Stenberg samt Värös underhållschef Ola Walin.
  seabb364 7b178cb77ec0f8b6c125742c0040e93d