RKS och ABB samarbetar kring uthyrning av affärssystem via stadsnät


2001-04-10 -- RKS och ABB har tecknat samarbetsavtal om att RKS skall erbjuda och leverera uthyrning av sitt Guda affärssystem, för i första hand tillverkande och distribuerande företag, på ABBs bredbandslösning för öppna stadsnät - LivingMAN.

LivingMAN är utvecklat av ABB Broadband Solutions och ger stadsnätsägare (ofta lokala energibolag) möjlighet att etablera och utveckla lokala stadsnät med valfrihet för användare och företag med en mångfald av konkurrerande tjänster och leverantörer.

Genom avtalet kommer Guda affärssystem att lyftas fram marknadsmässigt till samtliga företag som är anslutna till lokala öppna stadsnät baserade på ABBs plattform LivingMAN. Företagen har köpt en bredbandsanslutning och vill nu fylla den med tjänster. RKS uthyrning av sitt affärssystem kan bli en sådan tjänst, en tjänst vars kvalitet underställs en kvalitetscertifiering av ABB.

Affärssystemet har idag en mycket hög driftskvalitet och kommer att prissättas offensivt där kunderna kommer att få betala det mesta av vad tjänsten kostar när de använder den, d v s låga start-up kostnader för företagen för att komma igång med affärssystemet – innebörden i själva tjänstebegreppet.

Benny Barrö, General Manager ABB Broadband Solutions:
”Genom RKS får vi en erfaren samarbetspartner för affärssystem som på ett bra sätt passar in i vår palett av företagstjänster för våra LivingMAN- stadsnät som bygger på bredband och där tjänsterna, såsom att hyra ett affärssystem, spelar en avgörande roll för att skapa finansiering av utbyggnaden av stadsnäten.
RKS erbjuder en prissättningsmodell till kunderna som vi hoppas får flera efterföljare; kundernas monetära beslut att införa ett affärssystem minskar drastiskt vilket rimligtvis borde betyda fler affärer för RKS och därmed också ett större tjänsteanvändande i LivingMAN-städerna där god tillgänglighet, kapacitet och säkerhet kan erbjudas kunderna.”

Ingemar Söderlind, vd RKS AB:
”LivingMAN - stadsnäten med sina bredband och med stadsnätsägaren som ansvarig för drift och tillgänglighet ger oss möjlighet att möta upp till företagens behov av kunna hyra säkra affärssystem där man kan lita på att affärskritiska moduler har minst lika hög tillgänglighet som idag när man kör systemen på den egna IT-miljön. Vi kan då erbjuda ett fullgott kostnadseffektivt hyresalternativ för de kunder som vill byta affärssystem och gå över till att hyra affärssystem."

ABB Broadband Solutions är en verksamhet inom ABB-koncernen där kompetens och resurser samlats för en stark IT-satsning inom bredbandsområdet. Enheten sysselsätter idag ca 40 personer med placering i Västerås.

RKS (www.rks.se) är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster, integrerade affärslösningar och kompletta elektroniska handelslösningar mellan företag.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 79f183a40fab7193c1256a2a0043c9d8