ABB tecknar justerad bankkredit på
3 miljarder USD

2002-04-26 – ABB har tecknat en justerad bankkredit på 3 miljarder USD med 20 banker – ett viktigt led i arbetet med att stärka företagets finansiella flexibilitet.

Överenskommelse med 20 banker stärker finansiell flexibilitet

”Vi är mycket nöjda med att så många av våra banker vi har relationer med åter har engagerat sig i ABB,” säger Peter Voser, ABB:s finans- och ekonomichef. ”Krediten ger oss säker finansiering och större flexibilitet.”

”Den nya krediten prissätts enligt en kreditratingtabell,” säger Voser. ”Vi kommer att betala LIBOR plus 125 punker med vår nuvarande kreditbedömningsnivå.”

Bankkrediten, ursprungligen tecknad i december 2001, justerades för att ta bort den ratingkopplade klausulen. I stället inkluderar den nya krediten standardbestämmelser.

I linje med ABB:s mål att reducera nettoskulden och utöka förfalloprofilen på den totala skulden, kommer krediten att återbetalas till årsslutet genom rörelsens kassaflöde, planerade emissioner på kapitalmarknaden och intäkter från försäljning av tillgångar. ABB meddelade tidigare denna månad att företaget planerar att ge ut 2 miljarder USD i obligationer och konvertibla obligationer under andra kvartalet 2002.

En rundresa (road show) till investerare ska påbörjas den 30 april för att presentera obligationsemissionen, som planeras lanseras och prissättas i mitten av maj. ABB meddelar att Barclays, Citigroup och Credit Suisse First Boston kommer att gemensamt leda och handha obligations emissionen.

ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier.
ABB har 152 000 medarbetare i mer än 100 länder.

Senast uppdaterad 2002-04-26
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 7745fdc0d10e3912c1256ba7003f4b83