ABB förvärvar minoritetsandel i svenskt mjukvaruföretag


2001-08-03 ABB har förvärvat en minoritetsandel i det svenska mjukvaruföretaget, Industrial & Financial Systems AB (IFS).

En investering på 10 miljoner dollar (cirka 105 MSEK) ökar potentialen för Industriell IT

ABB förvärvar cirka 3,7 procent av IFS, 1,8% av rösträtten, genom en riktad nyemission, värderad till ungefär 10 MUSD (cirka 105 MESK). ABB New Ventures investering stärker ett existerande tekniskt och kommersiellt samarbete mellan ABB och IFS.

”Det här partnerskapet fullbordar ytterligare en viktig länk i vår strategi kring Industriell IT,” säger Jouko Karvinen, vice vd för ABB och ansvarig för divisionen Automationsprodukter.

”Det här erbjuder våra process- och energikunder en omfattande, realtidslösning för hela företagets värdekedja. Likheterna avseende mjukvarudesign mellan ABB och IFS är lovande både för en smidig integration av våra olika teknologier och en kraftfullare slutprodukt – vilket är integrationen av anläggningssystem med en komplett serie av affärssystem.”

IFS har under mer än ett år arbetat med att utveckla sätt för att integrera deras affärsmjukvara, IFS Applications, med ABB:s plattform för Industriell IT.

ABB undertecknade ett avtal med IFS i januari 2001 för att fungera som återförsäljare av IFS Applications komponenter. De två företagen har sedan dess undersökt möjligheterna till andra affärssamarbeten. Till exempel, genom att licensera nyckelkomponenter för Industriell IT från ABB och integrera dem i IFS Applications paketet, kan IFS minska sina utvecklingskostnader.

På lång sikt förväntas ömsesidig licensiering av systemkomponenter mellan de olika företagen minska forsknings- och utvecklingskostnader för båda företagen. Partnerskapet är en milstolpe, där ABB licenserar Industriell IT som en komponent till en tredje parts mjukvarusystem och IFS stärker integrationen av deras affärssystem inom realtidsplattformen.

”ABB kommer tillföra kanaler och förbättra genomförbarheten för IFS i de tillgångsintensiva process- och energiindustrierna,” säger Bengt Nilsson vd och koncernchef för IFS. ”Vi skapar en komplett, samarbetsgrund som hanterar hela spektret av automation och information från styrelserum till verkstadsgolvet.”

IFS Applications ska bli ”Industrial IT enabled” av ABB enligt certifieringsstandards som säkerställer kompatibilitet mellan systemen från ABB och licensierad tredje part. En integrerad ABB/IFS lösning implementeras just nu i Visy Paper Mill i Australien och testas på SCA:s pappersbruk i Sverige.

Om ABB
ABB (www.abb.com) betjänar tillverknings-, process och konsumentvaruindustrin samt energi-, olje- och gassektorn genom 160 000 medarbetare i mer än 100 länder.

Om IFS
IFS (ifsworld.com) utvecklar och levererar affärssystem som erbjuder stegvis utveckling till det samverkande företaget. Företagets mer än 60 funktionella affärsmjukvarukomponenter spänner över hela värdekedjan för att förbättra affärsprocesser i medelstora och stora företag. IFS är den snabbast växande stora globala säljaren på affärssystems marknaden. Företaget har 3500 anställda och försäljning i 42 länder genom 65 kontor världen över.


  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 74b29a3777d3cd8fc1256a9d0026c764