ABB:s asbestfråga omprövas

2004-12-03 - Företaget kommer att snabbt ta itu med de frågor som hindrar ett godkännande

Appellationsdomstolen i USA har beslutat att ABB:s uppgörelse för dotterbolaget Combustion Engineering (CE) ska omprövas av distriktsdomstolen.

Enligt planen för rekonstruktion, som meddelades i januari 2003, erbjöd ABB att upprätta en fond på 1,2 miljarder dollar för krav mot CE. Fonden bestod av tillgångarna i CE, värderade till 812 miljoner dollar, omkring 30 miljoner ABB-aktier och kontanta bidrag på totalt omkring 350 miljoner dollar. Planen accepterades av en överväldigande majoritet av fordringsägare och godkändes av både konkursdomstolen och av distriktsdomstolen.

ABB säger att man överväger sina alternativ och att företaget till fullo förväntar sig kunna lösa de frågor som appellationsdomstolen har tagit upp och att det kan ske snabbt.

Under tiden kvarblir CE i konkursförfarande enligt "Chapter 11" och företaget och ABB-koncernen förblir skyddade mot asbestprocesser genom konkursdomstolens föreläggande.

Appellationsdomstolen ansåg inte att det var skäligt att inkludera Lummus Global och Basic Ltd. i Combustion Engineerings plan. ABB säger att man nu skyndsamt ska undersöka andra mekanismer för att hantera den obetydliga asbestexponeringen för de två företagen.

"Med hänsyn till att både konkursdomstolen och distriktsdomstolen har godkänt Combustion Engineerings plan för rekonstruktion är vi naturligtvis förvånade och besvikna över dagens beslut", säger Jürgen Dormann, ABB:s ordförande och koncernchef. "Men vi är fortfarande övertygade om att vi inom en relativt kort tidsperiod och utan betydande extra kostnader kan lösa Combustion Engineerings skadeståndsskyldighet beträffande asbest inom planen för rekonstruktion som är förenligt med appellationsdomstolens beslut".

Senast uppdaterad 2004-12-03
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 746d9580efe16ce9c1256f5f0049c5ad