ABB tar hem ett kraftkontrakt värt 27 miljoner dollar från Kuwait

En transformatorstation kommer att koppla ihop en ny petrokemisk anläggning med det nationella elnätet.

2005-11-07 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelade idag att man har tagit hem en order på 27 miljoner dollar för att installera 275-kilovolt transformatorstation för kraftdistribution i Kuwait.

Kontraktet har skrivits med EQUATE Petrochemical Company, ett joint venture-företag mellan Kuwaits regering och privata petroleumföretag som tillverkar plaster och kemikalier. Projektet kommer att förse ett nytt petrokemiskt fabrikskomplex för etylenderivat, Olefins II, med elkraft från Kuwaits nät.

”ABB:s lösningar för transformatorstationer ger tillförlitliga, stabila kraftsystem för viktiga projekt som det här”, säger Peter Smits chef för division Power Technologies. ”Vår korta leveranstid var ett av de avgörande skälen för att vi skulle få kontraktet”. ABB bokade den här ordern i tredje kvartalet 2005.

Ett konsortium som leds av ABB och som omfattar den japanska kabeltillverkaren EXSYM, kommer att utföra projektet, värt 62 miljoner dollar totalt. Begränsat utrymme i anläggningen och krav på rigorös säkerhet ledde till valet av ABB:s gasisolerade teknik, vilken medger en mycket kompakt design på transformatorstationen.

Kontraktet omfattar konstruktion, tillverkning, montering och idrifttagning av 275 kilovolts och 33 kilovolts ställverk, krafttransformator, kontroll, skydd och stationsautomation.

Anläggningen Olefins II finns i Shuaiba industriområde omkring 60 kilometer från Kuwaits city och omfattar en ethylene-anläggning med en produktion av 600 000 ton per år och en krackningsanläggning för etanol med en produktion av 850 000 ton per år.

ABB tog också nyligen hem ett kontrakt för att renovera Doha West, en av de största avsaltnings- och ångkraftsanläggningarna i Kuwait, vilken står för en fjärdedel av landets kraft och för mer än 150 miljoner ton dricksvatten per år.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 103 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
Media Relations:
ABB Corporate Communiocations, Zurich
Thomas Schmidt
Tel: +41 43 317 6568
Fax: +41 43 317 7958
E-post: media.relations@ch.abb.com
Investor Relations
Switzerland: Tel. +41 43 317 3804
Sweden: Tel.+46 21 325 719
USA: Tel +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

Senast uppdaterad 2005-11-07
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 73e6b4eae73aceadc12570b200377498