ABB utser ny chefjurist

2003-03-19 - Efter en framstående 25-årig karriär hos Brown Boveri och ABB har Beat Hess, ABB:s chefjurist och styrelsesekreterare, accepterat ett erbjudande från Royal Dutch Shell om att den 16 juni 2003 bli den koncernens chefjurist, med övergripande ansvar för Shells globala juridikfunktion.

John Scriven efterträder Beat Hess, som blir chefjurist på Shell

Å styrelsens och koncernledningens vägnar tackar Jürgen Dormann, ABB:s ordförande och koncernchef, Hess för hans mångåriga lojalitet och utomordentliga bidrag till ABB-koncernen.

Hess, 54, hade en nyckelroll i fusionen mellan svenska ASEA och schweiziska Brown Boveri 1988 och har sedan dess ansvarat för legala och affärsetiska frågor inom koncernen.

Under de senaste 10 månaderna har Hess fokuserat sin tid och ansträngningar på att klara upp den asbestrelaterade exponeringen hos Combustion Engineering, ett amerikanskt dotterbolag till ABB, och han sa idag att han ska fortsätta att föra det relaterade legala förfarandet till ett framgångsrikt avslut.

"Tack vare det målmedvetna arbetet av Beat och hans lag så är vi idag mera säkra än någonsin på att vi kommer att nå en slutlig lösning på asbestproblemet i rätt tid", säger Dormann.

Dormann säger att efterträdaren till Hess kommer att bli John Graham Scriven, tidigare chefjurist och styrelsesekreterare till Dow Chemical Company i USA och för närvarande verksam vid advokatfirman Homberger i Zürich.

Scriven, 60, har arbetat nära tillsammans med Hess med asbestfrågan under de senaste månaderna.

ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 139 000 medarbetare.

För mer information kontakta:

Investor Relations:
Switzerland: Tel. +41 43 317 3804
Sweden: Tel: +46 21 325 719
USA: Tel +1 203 750 7743
Investor.relations@ch.abb.com

Media Relations:
ABB Corporate Communications, Zurich
Thomas Schmidt
Tel: +41 43 317 6492
Fax: +41 43 317 7958
media.relations@ch.abb.com

Senast uppdaterad 2003-03-19
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 6ea56828fe534570c1256cee0058e596