ABB tecknar tioårsavtal
för automationssystem med Dow


2001-05-31 -- ABB och kemiföretaget Dow har idag tecknat en tioårig global strategisk överenskommelse med syfte att införa en ny generation av ABB:s koncept Industriell IT för att länka samman verksamheten på Dow:s anläggningar och öka produktiviteten.

Andra avtalet i följd för mjuk- och hårdvarulösningar inom Industriell IT.

”Vi har arbetat tillsammans med Dow under de senaste månaderna för att utvärdera deras verksamhet samt identifiera var det finns utrymme för innovation och förbättringar inom deras teknik för processautomation,” säger Dinesh Paliwal, vice VD och ansvarig för ABB:s division processindustri. “Vi kom snabbt fram till att genom att länka samman verksamheterna i en öppen arkitektur för mjuk- och hårdvara kommer produktiviteten och effektiviteten att öka dramatiskt.

ABB tillsatte en grupp bestående av forskare, ingenjörer och försäljare för att analysera och utvärdera Dows komplexa och högteknologiska verksamhet. Arbetsgruppen arbetade tätt tillsammans med Dow på olika platser runt om i världen, för att slutligen föreslå en integrerbar lösning som knyter samman alla anläggningar i Dows portfölj. ABB:s lösningar för sådan integration kallas Industriell IT.

”Dow har varit en pionjär inom utveckling och applikationer för processindustrin”, säger Arnold Allemang, vice VD på Dow. ”Historiskt har vi själva producerat och underhållit vår egen plattform för automation, MOD™, eftersom marknadens lösningar inte svarat upp mot våra behov. Vi har nu tagit ett strategiskt beslut att använda oss av en kommersiell lösning för våra behov inom automation.

”Dow behöver ett system som erbjuder hög driftsäkerhet och det senaste inom utvecklingsverktyg, vilket inte bara är kritiskt för att bibehålla hög prestanda på våra tillverkningsanläggningar, utan också ger oss möjlighet upptäcka nya lösningar i framkant av automationsområdet,” fortsätter Allemang. ”Vi tror att Industriell IT är den bästa lösningen för våra behov. Det ger våra duktiga medarbetare inom automationsprocessen möjlighet att fokusera på innovativa automationstekniker, för att skapa konkurrensmässiga fördelar för våra affärer. Dessutom möjliggör sammanlänkningen i ABB:s system att vi lätt kan tillhandahålla den information våra chefer behöver för att vara främst i vårt dynamiska och utmanande affärsklimat.

Avtalet, säger ABB, löper över tio år och lösningen kommer att förstärkas och byggas för att passa Dows behov. Avtalet följer ett liknande upplägg som det som tecknades med Visy Industries i april, som innebär att det australiska pappers- och massaföretagets huvudkontor sammanlänkas med dess produktionsanläggningar och kontor över hela Australien och USA.

Dow är ett ledande forsknings- och teknikföretag som erbjuder nyskapande lösningar inom kemi, plast och jordbruksprodukter samt service till flera viktiga konsumentvarumarknader. Med en årlig försäljning på 30 miljarder USD (ca 300 miljarder SEK), arbetar Dow med kunder i mer en 170 länder och på ett brett fält av marknader inom områden som är viktiga för mänsklighetens utveckling, bland annat mat, transport, sjukvård och medicin samt inom byggnation och konstruktion. Dow har 171 fabriker i 35 länder och tillhandahåller mer än 2 500 produkter. Engagerade i arbetet kring hållbar utveckling, försöker Dow och dess ungefär 50 000 medarbetare, balansera ekonomiska, miljömässiga samt sociala åtaganden.
För mer information, besök www.dow.com.

ABB (www.abb.com) betjänar tillverknings-, process och konsumentvaruindustrin samt energi-, olje- och gassektorn genom 160 000 medarbetare i mer än 100 länder.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 6cd27405963d7026c1256a5d0047952a