ABB:s styrelse omprövar förmåner till tidigare CEOs

2002-02-13 – Styrelsen för ABB Ltd meddelade idag att den omprövar pensioner och andra förmåner erhållna av dess tidigare verkställande direktörer och koncernchefer (CEOs) Percy Barnevik och Göran Lindahl, och tillade att återbetalning kommer att krävas för belopp som betalats ut utöver förpliktelserna.

Styrelsen sade att Barnevik hade erhållit omkring 148 MCHF i pensionsförmåner efter sin avgång som CEO under 1996, medan Lindahls pensioner och övriga förmåner uppgår till omkring 85 MCHF.

”Dessa förmåner gjordes tillgängliga under förutsättning av vederbörliga godkännanden från styrelsen eller på grundval av styrelsens delegation,” säger ABB:s ordförande Jürgen Dormann. ”Styrelsen har nu slagit fast att godkännandeprocedurerna för dessa förmåner var otillfredsställande och att bolaget kommer att kräva återbetalning för belopp som betalats ut utöver dess förpliktelser.”

Styrelsen kommer att diskutera återbetalningen med Barnevik och Lindahl och hoppas att frågan kan göras upp i godo.

Styrelsen säger att den agerar efter en intern granskning under senare månader samt efter externa expertutlåtanden.

Styrelsen underströk att ersättnings- och pensionsnivåer för andra ABB-direktörer följer rådande internationell praxis. Efterlevnad säkerställs av en nyligen upprättad nominerings- och ersättningskommitté.

Senast uppdaterad 2002-02-18
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 6a078d60b7355693c1256b5f002f33d3