ABB Building Systems bygger den nya arenan i Linköping

2002-12-11 -- Linköpings Sportfastigheter AB har valt teknikföretaget ABB som totalentreprenör vid byggandet av den nya Arenan. I uppdraget ingår byggnads- och installationsarbeten till ett ordervärde av 160 MSEK.

Projektet påbörjas våren 2003 och arenan beräknas stå färdig sommaren 2004. ABB Building Systems har erhållit uppdraget från det kommunala bolaget Linköpings Sportfastigheter AB att bygga en ny arena och evenemangshall intill den idag befintliga Stångebrohallen. Det nya Stångebro Arena kommer att få en A-hall med plats för över 8 000 åskådare, VIP-loger, restaurang mm. Där till kommer C-hall och markarbeten för förbättringar av den omgivande miljön.

"Arenaprojektet är ett stort och komplext projekt," säger Linköpings Sportfastigheters VD Per Ridne. "En viktig del är samordning och integration mellan olika entreprenader och installationer för att säkra ekonomin i projektet och driften av byggnaden. ABB Building Systems har visat sig vara en konkurrenskraftig aktör som totalansvarig för att uppföra den nya Arenan."

I takt med införandet av ny teknik upptar installationerna en allt större del av investeringen i en byggnad. I traditionella entreprenader är det ofta byggföretag som för dialogen med beställaren och installatören anlitas som en utförande underentreprenör.

Med Building Systems arbetssätt får nu underentreprenörerna en mer framskjuten position, vilket underlättar för beställaren att penetrera alla delar i ett projekt. Dialogen blir rakare och all nytta som kan åstadkommas i gruppen kommer beställaren tillgodo.

"Det är glädjande att beställaren givit oss förtroendet att ansvara för helheten, där byggnadsarbetena är lika viktiga som installationerna," säger Anders Tollsten, VD för ABB Building Systems AB.

"Vi ser fram emot ett breddat samarbete med byggföretagen och hoppas att fler väljer att jobba med oss på det här sättet - som partners. Vi ser detta som en bra modell för framtiden, speciellt för de installationstunga projekten," avslutar Anders Tollsten.

Under upphandlingen har ABB samarbetat med SEFAB, som är ett välrenommerat byggföretag i Norrköping. SEFAB kommer att anlitas av ABB Building Systems för byggrelaterade arbeten.

ABB Building Systems (www.abb.se/byggnadssystem) kärnverksamhet är design, konstruktion, installation samt drift & underhåll av tekniska installationer i kommersiella och offentliga byggnader, industribyggnader och infrastrukturella anläggningar.

För mer information, kontakta:

ABB Building Systems ABABB Building Systems AB
VD, Anders TollstenAffärschef, Erik Öberg
Tel: 021-32 10 00Tel: 08-658 80 36
Fax: 021-41 71 91Fax: 08-658 80 03
anders.tollsten@se.abb.comerik.oberg@se.abb.com

Senast uppdaterad 2002-12-11
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 68dc2f9846d44ab5c1256c8c0036b6f5