ABB rapporterar oegentligheter till myndigheterna

2004-06-14 - Mindre korrigering efter att den italienska enheten för mellanspänning drivit upp intäkterna

ABB meddelade idag att man till de italienska myndigheterna har tillkännagett de preliminära resultaten av företagets undersökning om oegentligheter i redovisningen och andra felaktiga affärsmetoder i ett italienskt ABB-bolag.

ABB inledde undersökningen, som fortfarande pågår, tidigare i år efter det att man upptäckt oegentligheter i redovisningen vid en intern revision.

"Vi har en nolltoleranspolicy när det gäller felaktigt beteende och vi agerade genast för att ta itu med frågan", säger Jürgen Dormann, ABB:s ordförande och koncernchef. "Vår undersökning visade att detta är en isolerad händelse. Vi har kontaktat berörda myndigheter och avslöjat vad vi har funnit".

Undersökningen visade ett övervärderat resultat hos mellanspänningsverksamheten i Italien när det gäller resultat före räntenetto och skatter (EBIT) på ungefär 70 miljoner US-dollar från första kvartalet 1998 fram till första kvartalet 2004. Det motsvarar 1,4 procent av ABB:s totalt rapporterade konsoliderade EBIT under den här perioden.

Enligt företagets inledande granskning varierar den årliga effekten på EBIT under perioden mellan cirka 2 miljoner US-dollar 1998 till maximum cirka 20 miljoner US-dollar 2002.

Man har avskiljt enhetschefen från det huvudsakliga ansvaret och ytterligare disciplinära åtgärder för andra medarbetare är under övervägande.

Företagets undersökning avslöjade också två oriktiga betalningar som gjordes 2001 och 2002 i samband med att man tog ett kontrakt för kraftutrustning i Italien. En disciplinär process har påbörjats angående de inblandade medarbetarna.

ABB sade att ett liknande avslöjande också har gjorts till United States Securities and Exchange Commission (SEC) och att det skulle påverka det konsoliderade resultatet för perioden ifråga.

ABB sade att man senare i år ämnar publicera en ny version av de konsoliderade siffrorna.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 113 000 medarbetare.

För mer information

Media Relations:
ABB Corporate Communications, Zurich
Thomas Schmidt
Tel: +41 43 317 6568
Fax: +41 43 317 6494
media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Switzerland: Tel. +41 43 317 3804
Sweden: Tel. +46 21 325 719
USA: Tel. +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

Senast uppdaterad 2004-06-14
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 64c414e0fac420a4c1256eb3002b1373