ABB fortsätter att förbättra resultatet andra kvartalet

EBIT mer än fördubblat, 86 miljoner dollar i nettovinst · Ökad efterfrågan på de flesta marknader · Stadig ökning av kärndivisionernas orderingång, intäkter och EBIT · Step change-programmet i huvudsak avslutat

ABB fortsätter att förbättra resultatet andra kvartalet

EBIT mer än fördubblat, 86 miljoner dollar i nettovinst
· Ökad efterfrågan på de flesta marknader
· Stadig ökning av kärndivisionernas orderingång, intäkter och EBIT
· Step change-programmet i huvudsak avslutat

Nyckeltal för ABB andra kvartalet 2004

(MUSD)Apr-jun 20041Apr-jun 20031,2Förändring
OrderingångKoncernen5 5294 72717%
Power Technologies2 734 1 92842%
Automation Technologies2 8922 41820%
IntäkterKoncernen4 9134 8431%
Power Technologies2 2821 93318%
Automation Technologies2 7002 40412%
EBIT3Koncernen288140106%
Power Technologies1681558%
Automation Technologies26019136%
Icke-kärnverksamheter–9–61
Koncerngemensamt–131–145
EBIT-marginalKoncernen5,9%2,9%
Power Technologies7,4%8,0%
Automation Technologies9,6%7,9%
Vinst (förlust) från avvecklade verksamheter–41–71
Nettovinst (förlust)86–55
Vinst (förlust) per aktie, grundläggande0,04–0,05

1 Redovisade siffror för koncernen och Power Technologies kommer att justeras under 2004 för att korrigera upptäckta, tidigare för högt redovisade resultat.
För mer information se not 2 – För högt redovisade resultat i italienskt dotterföretag i Noter till sammanfattning av finansiell information, bilaga till det här pressmeddelandet.

2 Avspeglar omklassficering av verksamhet till avvecklade verksamheter under 2003.
3 Resultat före räntenetto och skatter.


2004-07-29 – ABB, det ledande företaget inom kraft- och automationsteknik, rapporterar fortsatt ökad orderingång, högre intäkter och resultat före räntenetto och skatter (EBIT) för andra kvartalet 2004, bland annat som ett resultat av ökad efterfrågan på de flesta marknader.

Ökade intäkter i kärndivisionerna Power Technologies och Automation Technologies, kombinerat med lägre förluster i icke-kärnverksamheter och avvecklade verksamheter, bidrog till en nettovinst på 86 miljoner dollar för andra kvartalet 2004, jämfört med en förlust på 55 miljoner dollar andra kvartalet 2003.

“Resultatet bekräftar att vår turnaround har varit framgångsrik,” säger Jürgen Dormann, ABB:s styrelseordförande och koncernchef. “Merparten av verksamheterna i våra kärndivisioner fortsätter att utvecklas bättre än marknaden. Med de starka resultat vi har uppnått kvartal efter kvartal är vi säkra på att nå våra mål för 2005.”

Kassaflödet från rörelsen försämrades under kvartalet, främst till följd av kostnader i samband med avyttringen av utvinningsverksamheten inom Oil, Gas and Petrochemicals – vilken avslutades i juli – samt lägre kassaflöde från rörelsen i Power Technologies till följd av ökat rörelsekapital.

Företagets produktivitetsförbättringsprogram Step change, som har löpt över 18 månader, avslutades i huvudsak under slutet av juni som planerat. Resultatet är kostnadsbesparingar på totalt över 900 miljoner dollar på årsbasis.

Senast uppdaterad 2009-04-15
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 64a1882d2ab69f12c1256ee000195748