ABB uppnår 99,1% av Entrelecs aktier


2001-06-15 Budet på det franska företaget Entrelec, en Lyon-baserad leverantör av industriella automations- och styrprodukter har varit mycket framgångsrikt. Budet gick ut 1 juni 2001 och det slutgiltiga resultatet av budet offentliggjordes idag av franska ”Conseil des Marchés Financiers”.

Affären på 310 MEUR (cirka 2,8 miljarder kronor) genomförs efter framgångsrikt bud

Efter att ha betalat för de förvärvade aktierna kommer ABB vid full konvertering äga
4 789 183 aktier, vilket motsvarar 99,1% av de utestående aktierna i Entrelec koncernen och 99,1% av röstetalet. Konkurrensövervakande myndigheter har underrättats om köpet och godkännande väntas i vederbörlig ordning.

ABB lade ett bud på att förvärva Entrelec i början av april i år. Förvärvet syftar till att utöka ABB:s produkterbjudande och stärka företagets position på viktiga marknader i Europa och Amerika.

”Det här är ett strategiskt steg för att stärka våra förmågor inom högtekniska områden och vår geografiska täckning,” säger ABB:s vd och koncernchef Jörgen Centerman.

”Affären för samman två mycket starka produktlinjer och två globala kundnät. Nu kommer den intressanta uppgiften att generera tillväxt bland dessa kundnät och utnyttja stordriftsfördelar,” säger Jouko Karvinen, vice vd i ABB och ansvarig för division Automationsprodukter.

Entrelec levererar produkter för industriautomation och styrning, inklusive anslutningsapparater för el, tidsreläer, apparater för signaler och säkerhet samt eltillbehör för bostadsmarknaden. Entrelec verkar i 17 länder och har ungefär 2 000 medarbetare, med stark närvaro i Frankrike, USA och Tyskland. Företaget har produktionsanläggningar i Frankrike, Tyskland, Tjeckien, Polen, USA och Mexiko.

ABB (www.abb.com) betjänar tillverknings-, process och konsumentvaruindustrin samt energi-, olje- och gassektorn genom 160 000 medarbetare i mer än 100 länder. Aktien handlas på börserna i New York, London, Zürich, Stockholm och Frankfurt.

Detta pressmeddelande innebär inget erbjudande att sälja eller köpa några aktier.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 611c3d2cff93fb47c1256a6c004c4f22