ABB tar order i Australien för att säkerställa elförsörjningen

2004-06-11 - Svensk FACTS-teknologi efterfrågas alltmer för att förhindra elavbrott

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelade idag att man har tagit ett kontrakt värt cirka 55 miljoner kronor för att installera ett flexibelt kraftöverföringssystem för växelström (FACTS - Flexible AC Transmission Systems) i Australien.

Kontraktet med Powerlink, transmissionsbolaget i Queensland i Australien, kommer att förbättra effektiviteten och tillförlitligheten av transmissionssystemet i nordöstra Australien, speciellt på grund av ökad efterfrågan på energi i Cairns-regionen. Projektet kommer att drivas från Västerås, som är centrum för FACTS-teknologin inom ABB. Enheten FACTS är en del av Power Systems och har cirka 140 medarbetare.

"Vår FACTS-teknologi efterfrågas mer och mer av kraftleverantörer som försöker stabilisera kraftsystem och därmed förhindra kollapser (så kallade blackouts)", säger Mikael Norin, chef för affärsområdet Power Systems i Sverige. "FACTS stabiliserar spänningen och förbättrar överföringskapaciteten i existerande kraftsystem".

Ordern baseras på ABB:s teknologi Statisk Var-kompensering (SVC) - en del av FACTS-familjen - som hjälper till att förhindra överlaster i kraftsystem. Powerlink har redan ett antal SVC:er installerade i sitt kraftsystem, varav majoriteten är levererade av ABB. Den nya SVC:n kommer att placeras i Woree transformatorstation, och projektet planeras genomföras på mindre än 16 månader.

ABB är den erkända teknologi- och marknadsledaren inom den expansiva FACTS-marknaden, och har en global marknadsandel på cirka 50 procent.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 113 000 medarbetare.

Bakgrundsinformation om FACTS
FACTS är ett gemensamt namn för en grupp teknologier som ökar säkerheten, kapaciteten och flexibiliteten hos kraftöverföringssystem. Dessa teknologier möjliggör för nätägare att öka kapaciteten i redan existerande transmissionssystem, medan man bibehåller eller ökar marginalerna som är nödvändiga för stabilitet i elkraftsystemet.

Genom att använda FACTS kan mer kraft nå konsumenterna på ett miljövänligt sätt och till en lägre investeringskostnad jämfört med mer tidsödande alternativ som nya överföringslinjer eller kraftverk.

Senast uppdaterad 2004-06-11
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  Bilden visar motsvarande teknologi från en tidigare leverans till Powerlink. Stationsnamnet för SVC:n är Breamar.
  seabb364 5faafd1314457309c1256eb0002505c5