ABB:s börsnotering i USA sker tidigt i april, men aktieerbjudandet dras tillbaka


2001-03-21 -- ABB drar tillbaka erbjudandet om försäljning av sex miljoner egna aktier till investerare i USA på grund av den fortsatta volatiliteten på de finansiella marknaderna. Försäljningen skulle ske i samband med börsnoteringen av ABB i New York som planeras till början av april.

Företaget skyndar på återköpet av sex miljoner aktier

"Beaktat rådande stämningar bland investerare på världens aktiebörser har vi beslutat att inte genomföra denna aktieplacering för närvarande. Vi agerar utifrån alla våra aktieägares bästa intresse," säger ABB:s vd och koncernchef Jörgen Centerman.

Centerman säger att ABB:s notering på New York-börsen utgör en del av företagets strategi att öka närvaron i USA, både på företagets kundmarknader och genom att vidga dess internationella investerarbas.

Han tillade att ABB ska påskynda företagets offentliggjorda återköp av sex miljoner aktier för annullering, som följer på ett klart stöd för planen från bolagsstämman som hölls 20 mars.

Enligt återköpsplanen ska aktier motsvarande ungefär två procent av företagets totala aktiekapital förvärvas för annullering. En andra handelsplats skapas på börsen i Zürich i nästa vecka för genomförandet av programmet.

På bolagsstämman bekräftade Centerman också ABB:s försäljnings- och resultatmål för helåret.


  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 5d7a862582fbb112c1256a16006433ad