ABB och Vägverket bygger basstationer för UMTS


2001-01-19 -- ABB och Vägverket Produktion respektive Vägverket Konsult har träffat en överenskommelse om att gemensamt bygga basstationer för tredje generationens mobiltelefoni (UMTS) i Sverige. ABB och Vägverkets två resultatenheter ska erbjuda operatörerna som tilldelades UMTS-licenser en snabb utbyggnad av kompletta basstationer. De kompletta lösningarna möjliggörs av ABB:s och Vägverkets kombinerade resurser och kompetens inom bl.a. projektledning, telekommunikation, elkraft, byggnation och markanskaffning.

"Det är mycket tillfredsställande att vi nu har ett gemensamt koncept för såväl markfrågor som byggandet av stationer," säger Axel Hjärne, vd för ABB Contracting. "Samarbetet förstärker vår ledande position inom infrastruktur för telefoni och Internet."

"Vår satsning på framtidsinriktade verksamhetsområden innebär att vi ligger långt framme i planeringen för att bidra till det nya 3G-nätet," säger Tom Ramstedt, chef för Vägverket Produktion. "Den nu träffade överenskommelsen med ABB känns som en naturlig fortsättning på våra uppdrag det senaste året att lägga cirka 2000 km bredband över hela Sverige."

Vägverket Produktion har anläggningsresurser över hela landet och kan snabbt bygga nödvändiga tillfartsvägar, bereda mark, gjuta fundament, resa master och dra fram erforderliga ledningar.

"Vägverket Konsult är geografiskt heltäckande både vad gäller planering och projektering av basstationslägen, och har bred erfarenhet av att ta fram erforderliga tillstånd och uppgörelser med markägare," säger Björn Karlsson, chef för Vägverket Konsult.

ABB har expertkunnande inom konstruktion, genomförande och underhåll av infrastruktur för både fast och mobil telekommunikation. ABB erbjuder hela skalan från projektledning och installation av basstationer för telekommunikation och Internetstationer -- inklusive belysning, säkerhet, temperaturkontroll och reservkraft -- till system för att säkra kraftförsörjning.

  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 5c2819fcb7e5bab4c12569d9002f87c2