ABB säljer den finska leasing-portföljen

2005-11-03 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelade idag att man har enats om att sälja sitt helägda dotterbolag ABB Credit OY i Finland till SEB Finans AB, ett helägt dotterbolag till den svenskbaserade SEB-koncernen.

”Den här avyttringen är i linje med strategin som vi har sedan senare delen av 2002 att sälja icke-kärnverksamheter och istället fokusera på att få mera värde från våra kraft- och automationsverksamheter”, säger Michel Demaré, ABB:s finanschef.

Uppgörelsen ska vara slutförd innan 2005 års slut. Den finska leasing-portföljen var tidigare en del av ABB:s Structured Finance-verksamhet, vilken till största delen såldes under 2002.

Som meddelades den 28 oktober i resultatrapporten för tredje kvartalet 2005 hade den finska leasing-portföljen en total skuld på ungefär 170 miljoner dollar och som hade omklassificerats i ABB:s resultaträkning från Lån till Skulder klassificerade till salu och i avvecklad verksamhet

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 103 000 medarbetare.

För mer information kontakta:

Media Relations

ABB Corporate Communications, Zurich
Wolfram Eberhardt
Tel: +41 43 317 6568
Fax: +41 43 317 7958
E-post: media.relations@ch.abb.com

Investor Relations

Switzerland: Tel. +41 43 317 3804
Sweden: Tel.+46 21 325 719
USA: Tel +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

Senast uppdaterad 2005-11-03
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 58577045c13777c1c12570ae0031028f