Peter Voser från Shell ny ekonomi- och finanschef för ABB-koncernen

2001-12-10 – ABB meddelade idag att Peter Voser, för närvarande ekonomi- och finanschef för Shell Worldwide Oil Products, blir ABB:s nye ekonomi- och finanschef (Chief Financial Officer) samt medlem av koncernledningen i början av det andra kvartalet 2002. Voser ska ersätta Renato Fassbind, som blir koncernchef för Diethelm Keller Holding Ltd.

Voser, 43, är schweizisk medborgare och kommer till ABB efter en internationell karriär i Shell. Han började på Shell i Schweiz 1982 och har från 1988 haft en rad finansiella befattningar i Argentina, Chile och Storbritannien.

Voser var ekonomi- och finanschef för Shell Europe Oil Products från 1999 fram till tidigt i år när han tillträdde sin nuvarande tjänst som ekonomi- och finanschef på Shell Worldwide Oil Products. Företaget har en årlig omsättning på 106 miljarder USD och verksamhet i 130 länder. Han är gift och har tre barn.

”Jag är glad över att vi har lyckats locka till oss en internationell ledare av Peters format till en av nyckelposterna i vår företagsledning,” säger ABB:s vd och koncernchef Jörgen Centerman. ”Han kommer att spela en viktig roll i vårt fortsatta arbete för att öka ABB:s transparens.”

Fassbind, 46, har som ekonomi- och finanschef och medlem av ABB:s koncernledning sedan 1997 hjälpt till med att driva ett antal viktiga projekt, inklusive skapandet av den enhetliga ABB-aktien, ABB:s notering på New York Stock Exchange, införandet av US Generally Accepted Accounting Principles (allmänt vedertagna redovisningsprinciper i USA) som ABB:s redovisningsprincip samt införandet av Value Based Management (värdebaserad styrning) i koncernen. Fassbind började på ABB 1990 som chef för koncernstab Revision.

ABB:s styrelse uttryckte sin uppskattning av Fassbinds hängivna arbete för företaget.

ABB (www.abb.com) är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB har 160 000 medarbetare i mer än 100 länder.

Senast uppdaterad 2001-12-10
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 57b894c3fa9ca05bc1256b1e0036f306