ABB:s aktieägare godkänner förändringar av bolagsordningen

2003-05-16 – Vid ABB:s bolagsstämma idag godkände aktieägarna en förändring av bolagsordningen för att tillåta återställandet av auktoriserat aktiekapital och en utökning av sitt villkorade aktiekapital.

Bolagsstämman väljer två nya styrelsemedlemmar

Ändringarna i bolagsordningen inkluderar skapandet av 250 miljoner CHF i auktoriserat aktiekapital vilket ersätter de 100 miljoner CHF som löpte ut i juni 2001. Det ger styrelsen rätten att ge ut upp till 100 miljoner nya ABB-aktier, av vilka cirka 30 miljoner är reserverade för att användas till förlikningskonkurs för att omstrukturera ABB:s dotterbolag Combustion Engineering Inc.

Ändringen ger också styrelsen möjlighet att öka ABB:s villkorade aktiekapitalet från nuvarande 200 miljoner CHF till 750 miljoner CHF, vilket möjliggör utgivning av 300 miljoner nya ABB-aktier.

Bolagsstämman valde två nya styrelsemedlemmar, Louis R. Hughes och Michael Treschow. Omvalda till styrelsen blev Jürgen Dormann, ABB:s styrelseordförande och koncernchef, Roger Agnelli, Hans Ulrich Märki, Michel de Rosen, Bernd W. Voss och Jacob Wallenberg.

Totalt deltog 1193 aktieägare i bolagsstämman vilket representerade 41.9 procent av det totala röstberättigade aktiekapitalet.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.

Senast uppdaterad 2003-05-16
  •   Avbryt
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Skriv ut
   • e-post
  •   Avbryt
  seabb364 5016e5f69af66a61c1256d280054760c